Quick Bengalack Metalgrun 099

0,75 l
Artikkelnummer: 19812
Vekt: 0.74
Quick Bengalack Metallgrunning (Arcanol) er en værbestandig metallgrunning/rusthindrende alkydmaling. Grunningen kan også benyttes som toppstrøk, og gir da et silkematt utseende.
Velg butikk for å se lagerstatus
Tilgjengelig online
Sendes innen
2-5 hverdager
Fra
189   kr /stk
stk
Quick Bengalack Metalgrun 099
Quick Bengalack Metallgrunning (Arcanol) er en værbestandig metallgrunning/rusthindrende alkydmaling. Grunningen kan også benyttes som toppstrøk, og gir da et silkematt utseende. Kan brukes på underlag hvor temperaturen ikke overstiger +90 °C.Quick Bengalack Metallgrunning benyttes innendørs og utendørs som rusthindrende maling på jern, stål, sink og galvaniserte flater som bølgeblikk o.l. Grunningen kan også benyttes på hardplast.

Teknisk info

Påføringsmetode: Flat pensel, korthåret rull.
Anbefalt forbruk: 8-10 m2/ltr.pr strøk.
Tørketider: Overmalbar etter ca 10 timer. Brukstørr etter min 24 timer.
Merking
GHS02
Brannfarlig
GHS07
Helsefare
GHS08
Kronisk helsefare
GHS09
Miljøfare
Informasjon om farer
H226
Brannfarlig væske og damp.
H336
Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H372
Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H411
Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Raske fakta
Leverandørens artikkelnummer 7031157802974