Quick Spray Nr.1 Boks

0,4 l
Artikkelnummer: 1980100
Vekt: 0.5
Den enkle og raske klassikeren for alle små og store prosjekter! Den flotte, harde, blanke og slitesterke overflaten kan påføres alle tenkelige underlag.
Velg butikk for å se lagerstatus
Sendes innen
1-3 hverdager
Klikk & hent
Fra
125   kr
Quick Spray Nr.1 Boks
Den enkle og raske klassikeren for alle små og store prosjekter! Den flotte, harde, blanke og slitesterke overflaten kan påføres alle tenkelige underlag. Sprayen kommer i mange flotte farger og påføres raskt og enkelt.

Som både påføringsverktøy og lakk i ett og samme produkt har Quick Spray Universallakk blitt favoritten blant både hobbyentusiaster og profesjonelle. Sprayen kan brukes på alle tenkelige underlag og kommer i mange flotte farger. Til underlag av metall, tre og hardplast, inne og ute.

Tørketider: Støvtørr: Ca 1 time
Merking
GHS02
Brannfarlig
GHS07
Helsefare
GHS08
Kronisk helsefare
GHS09
Miljøfare
Informasjon om farer
H222
Extremt brannfarlig aerosol.
H229
Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H319
Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336
Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H372
Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H412
Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Informasjon om beskyttelse
P102
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Raske fakta
Leverandørens artikkelnummer 7022311619019