Quick Spray Nr.150 Boks

0,4 l
Artikkelnummer: 1980101
Vekt: 0.5
Med Quick Bengalack Spray har du påføringsverktøy og maling i ett - rist og spray! Den er utviklet til å gi en sterk og slitesterk overflate til underlag av metall, tre og hardplast - inne som ute.
Velg butikk for å se lagerstatus
Sendes innen
1-3 hverdager
Klikk & hent
Fra
125   kr /stk
stk
Quick Spray Nr.150 Boks
Med Quick Bengalack Spray har du påføringsverktøy og maling i ett - rist og spray! Den er utviklet til å gi en sterk og slitesterk overflate til underlag av metall, tre og hardplast - inne som ute. Sprayen kommer i mange flott farger og er ideell når "vanskelige" gjenstander med mange krinker og kroker skal fornyes. Sprayen gir en flott, hard og blank overflate som tørker på 1 time! Raskt og enkelt!

Teknisk info

Base/Farge: Hvit
Emballasje størrelse: Hvit 400 ml
Glans: Blank
Støvtørr: 1 time
Overmalbar: 5 min
Anbefalt forbruk: 1 m²/boks
Fargeboks: Nei
Innvendig/Utvendig: Innvendig
Overflate: Tre, Metall, Hagembøler, Stafasje (dør/vindu/gjerde)

Brukerveiledning

Underlaget må være rent og matt slipt. Bart metall grunnes med Quick Bengalack Metallgrunning. Rist boksen kraftig i 2 minutter før bruk. Hold boksen loddrett under sprøyting. Spray jevnt og tynt med en avstand på 30 - 40 cm. Hold boksen i bevegelse under påføring. Spray først i horisontal retning etter 5 minutter i vertikal retning. Gjenta med 5 minutters mellomrom til ønsket effekt. Etter bruk: Snu boksen på hodet og spray til det bare kommer drivgass.
Merking
GHS02
Brannfarlig
GHS07
Helsefare
GHS08
Kronisk helsefare
GHS09
Miljøfare
Informasjon om farer
H222
Extremt brannfarlig aerosol.
H229
Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H319
Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336
Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H372
Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H412
Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Informasjon om beskyttelse
P102
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Raske fakta
Leverandørens artikkelnummer 7022311619507