Sette opp vindskier og forkantbord

Avslutningen på tak i gavlene gjøres med vindskier og vannbordbeslag for å hindre vind og vann i å komme inn under taktekkingen. Disse er hardt utsatte og det er viktig at de er korrekt monterte, samt at de vedlikeholdes regelmessig. Forkantbordet er avslutningen i takets nedkant på langsiden og sitter generelt mer beskyttet. Denne guiden viser deg hvordan du monterer vindskier og forkantbord.

Før du starter

En klassisk takkonstruksjon består av rupanel på takstolene som deretter dekkes med underlagspapp før sløyfer og lekter monteres. Over dette legges det deretter taktekking av takstein eller takplater. I gavlene blir det en glippe mellom rupanel og taktekket som må dekkes for å unngå at regn eller snø kan blåse inn. Derfor dekkes gavlen med vertikale bord som kalles vindskier og deretter ett horisontalt vannbordbeslag på toppen, for å dekke glippen mellom vindskien og taktekket.

Vannbordet er ofte av blikk

Til tross for navnet er det vanligst at vannbordet er av blikk i stedet for tre. Også vindskier finnes i alternativ av blikk. De har den fordelen at de ofte holder lenger uten vedlikehold i en såpass utsatt plassering. Til tross for dette er det vanligst med vanlige bord av tre til vindskier, ofte av estetiske årsaker.

Vindskiens dimensjon styrer utseendet

Hvilken dimensjon som velges til vindskiene kommer an på hvilket estetisk uttrykk du vil ha, det viktige er at de dekker som de skal. Ofte velger man å montere doble bord som er forskjøvet i forhold til hverandre på et vanlig hus, men også vindskier med både ett og tre bord kan forekomme. Ved bruk at doble vindskier er det vanlig å bruke 22 x 148 mm bord under og 22 x 120 mm over dette. Den øverste dekker deler av den underste hvilket gjør at det blir et harmonisk uttrykk.

Unngå loddrett skjøt

Hvordan vindskiene skal møtes ved mønet har vært gjenstand for mange diskusjoner rundt hva som er riktig måte. Før var det vanlig at begge vindskiene ble gjæret slik at skjøten ble loddrett, og mange mener at det er penest slik. En alternativ måte å gjøre dette på er at bare det ene bordet gjæres til takets vinkel, særlig når det er to bord. Fordelen er at du unngår en loddrett skjøt som vil sprekke opp når bordene tørker, da suges vann lettere opp og levetiden forkortes. Vindskiene blir mer stabile når den ene går over den andre, det er enklere å utføre og skjøten blir mindre synlig.

Taket avsluttes med et forkantbord

Langs takfoten avsluttes taket med et forkantbord som både dekker kanten på sperrene og er feste for rennekroker, hvis disse ikke festes i rupanelet. Avhengig av husets øvrige stil og utforming festes disse enten loddrett eller vinklet innover. Dimensjonen på forkantbordet bestemmes delvis av størrelsen av sperrene, dels av hvilket utseende man er ute etter.

Mal før montering

Det er en god ide å male bordene før de settes opp, det er betydelig enklere. Ett alternativ er å kjøpe ferdigmalte bord, det finnes både som grunnet og med mellomstrøk. Med ferdigmalte bord behøver du bare male over der de er kappet, samt skruehodene hvis du ønsker det. Husk å sette opp med den grove siden av bordet ut slik at malingen fester bedre, noe som gir en økt livslengde for vindskiene. Etter grunning skal bordene ha to strøk med maling.

Vedlikehold

Vindskiene er hardt utsatte og behøver males med jevne mellomrom. Gjør du det i tide holder bordene i mange år før du behøver å bytte de.

Tenk bærekraftig

Både vindskier og vannbordbeslag er såpass hardt utsatte at de kan nærmest sees på som takets slitedeler. Til tross for dette kan du forlenge livslengde til disse ved at du regelmessig skraper av og maler de. I tillegg til at det så klart er billigere å bare male om er det dessuten en betydelig enklere jobb, og det gjør at du slipper å bytte ut bordene.

Sette opp vindskier og forkantbord | ByggmaxSette opp vindskier og forkantbord | Byggmax

Tips

Bruker du en smygvinkel blir det enkelt å stille inn kapp- og gjærsagen til rett takvinkel og det gjør det dermed enkelt å få et fint resultat.

Bruk gjerne grunnede eller til og med ferdigmalte bord til monteringen. Du kan kjøpe bord som har grunning/mellomstrøk eller så maler du selv før du setter opp.

Begynn med å feste bordet ved mønet mens en medhjelper holder nederst i bordet. Jobb deg deretter nedover mot takfoten, da blir det enklere å justere bordet underveis.

Gjør hull i beslaget med hjelp av en spiker, da blir det enklere å feste vannbordbeslaget mens du samtidig holder det på plass.

Husk

Kontroller at du har fuglebånd montert nederst i kanten av taktekkingen, ellers er det anbefalt å montere dette for å unngå fuglereir som hindrer avrenningen.

Bruker du ferdigmalte bord? Husk å male over skruehodene, det gir et mye finere utseende.

Vannbordbeslagets avslutning nederst kan med fordel bøyes til med en kant for å få et mer forseggjort uttrykk.

Materiale

Din innkjøpsliste for å utføre prosjektet
Vindskibeslag
Vindskibeslag
Hvit, 2000x80mm
Ikke på lager
199   NOK /stk
Fuglebånd 1m svart
Ikke på lager
39 95 NOK /stk
48x48 Lekt
48x48 Lekt
Justert
Ikke på lager
16 90 NOK /m
19x123 Kledning
19x123 Kledning
Gran Kl. 1, ca 8,2 lpm/m2
Ikke på lager
28 75 NOK /m
19x148 Kledning
19x148 Kledning
Hvitgrunnet Gran Kl. 1, ca 6,9 lpm/m2
Ikke på lager
38 95 NOK /m
Farmerskrue 4,8x35mm HV
Farmerskrue 4,8x35mm HV
4,8X35mm, hvit, 25stk, rundt hodet
Ikke på lager
59 95 NOK /stk
Treskrue TFT utendørs 5,0x80 stor pakke
Ikke på lager
169   NOK /stk
Kledning 19x123
Kledning 19x123
Hvitgrunnet
Ikke på lager
34 90 NOK /m
Tømmerblyant Byggmax
Ikke på lager
12 95 NOK /stk
Tommestokk 2 m
Ikke på lager
19   NOK /stk
Børstesettet Basic Midun
Ikke på lager
49 95 NOK /stk
Bitssett
Bitssett
31stk, belteklips
Ikke på lager
99 95 NOK /stk
Kapp-/gjærsag Dewalt DW773
Ikke på lager
2899   NOK /stk
Drill i veske 18V BL
Drill i veske 18V BL
18 V, 2 stk. 1,5 Ah litium-ion-batterier inkl. veske
Ikke på lager
1695   NOK /stk
Sirkelsag med laser 1250W 190mm
Sirkelsag med laser 1250W 190mm
1100 W, 55 mm sagdybde, 5000 o/min
Ikke på lager
945   NOK /stk
Håndsag
Håndsag
Byggmax, 550mm, universal
Ikke på lager
69   NOK /stk
Platesaks høyre
Ikke på lager
149   NOK /stk
Stanley Målebånd 8M
Ikke på lager
139   NOK /stk
Totalsum Inkl. moms
Fra NOK

Steg for steg

Steg 1

For at vindskiene skal få skikkelig feste skal du sørge for at det er en lekt/rekke montert under rupanelet langs gavlen. Finnes det ikke så skal du begynne med å feste en 48 x 48 mm lekt/rekke langs hele takets gavl.

Steg 2

Begynn ved mønet og skru fast 48 x 48 mm lekten under rupanelets underside 22 mm inn fra kanten. Lektene skal slutte i linje med sperrene til takstolene slik at forkantbordet kan monteres senere.

Steg 3

Bruk 4,5 x 80 mm treskruer og skru fra undersiden og opp gjennom rupanel og inn i trekantslekten på oversiden. Forsikre deg om at skruen ikke går gjennom trekantlisten og risikerer å punktere underlagspappen.

Steg 4

Bruk en kortere bordbit av samme dimensjon som vindskien og tegn av takvinkelen, alternativt bruk en smygvinkel. Overfør denne vinkelen til bordet som skal bli den første vindskien og kapp bordet i denne vinkelen. Husk at den slette høvlede siden skal være vendt inn mot huset.

Steg 5

Begynn ved mønet og skru fast det første bordet i lekten under rupanelet med 4,5 x 50 mm treskruer med 60 cm avstand.

Steg 6

Hvis det første bordet rekker forbi takfoten kan du begynne med andre siden, ellers måler du til hvor lang den siste biten skal være og fester denne på samme måte. La vindskien gå forbi takfoten foreløpig, den kappes senere.

Steg 7

Kapp deretter til bordet til den andre siden med samme vinkel som du tegnet av eller har på smygvinkelen. Dette forutsetter at du har samme vinkel på begge sider av taket. Deretter festes bordet på samme måte som tidligere ved at du begynner øverst og arbeider deg nedover.

Steg 8

På samme måte som tidligere skal vindskien gå ut forbi takfoten og kappes senere.

Steg 9

Når de første vindskiene er på plass skal vi begynne med den øverste vindskien, også denne skal kappes med samme vinkel som tidligere. Har du valgt å bruke 22 x 148 mm bord på den første vindskien skal du nå bruke 22 x 120 mm bord.

Steg 10

Den andre vindskien skal festes slik at den delvis dekker den første vindskien og slik at overkant er i høyde med taksteinens topp. Skru fast bordet med 4,5 x 50 mm treskrue gjennom den første vindskien og inn i den underliggende lekten samt trekantlekt. Vær nøye med at skruen ikke skal gå igjennom og risikere å punktere underlagspappen.

Steg 11

Den øverste vindskien slippes også ut forbi takfoten, og blir kappet til riktig lengde senere.

Steg 12

Gjør deretter det samme på den andre siden, kapp til riktig vinkel og skru fast med 4,5 x 50 mm treskrue.

Steg 13

Med vindskiene på plass gjenstår det å kappe endene ved takfoten til riktig lengde på utstikket. Hvor mye det skal være er opp til deg som huseier, men sørg for at vindskiene i det minste dekker forkantbordets ende.

Steg 14

For å dekke nedre kant av langsiden skal det monteres forkantbord av valgfri dimensjon. Disse tilpasses dimensjonen på sperrene og eventuell innbygging av takfoten men prinsippet blir det samme.

Steg 15

Mål avstanden fra vindskien til midten på en sperre som bordet lengde rekker til, da skjøten skal gjøres på en sperre.

Steg 16

Fest forkantbordet i endene på sperrene med to 5.0 x 80 mm treskruer i hver sperre.

Steg 17

Fortsett med neste forkantbord til du har kledd inn hele langsiden og gjør deretter det samme på neste side. Hvis forkantbordet ikke dekker hele sperren kan du enten montere en til under eller skråskjære enden på sperren. Dette velger du selv i forhold til hvilken stil du etterstreber å ha på huset.

Steg 18

Fest enden på forkantbordet med en 5,0 x 80 mm treskrue inn i enden på 48 x 48 mm lekten du monterte for vindskiene. Avslutt deretter med å feste vindskiene i forkantbordet med en 4,5 x 50 mm treskrue i nedkant.

Steg 19

Med alle bord på plass er det tid for  grunning og to strøk med maling. Har du valgt å bruke grunnede eller til og med ferdigmalte bord behøver du bare å gå over de kappede snittene med grunning og maling.

Steg 20

Avslutningsvis skal du montere vannbord, eller vannbordbeslag som det egentlig heter. Det skal dekke sprekken mellom vindskiene og taktekkingen.

Steg 21

Begynn med det nederste vannbordbeslaget og hold den med 5 – 10 mm overheng over kanten på vindskien. Fest med 4,8 x 35 mm farmerskruer med 50 cm avstand gjennom beslaget og ned i vindskien. Skruen er selvborende men det er enklere hvis du først har laget et hull med en spiker, særlig hvis du både holder og skrur selv uten hjelp.

Steg 22

Før du skrur inn den siste skruen øverst på beslaget setter du på plass neste beslag som skal overlappe den nederste med 10 cm.

Steg 23

Fortsett videre på samme måte og fest beslagene opp mot mønet og deretter det samme på den andre siden.

Steg 24

Siste beslaget over mønet skal bøyes til i takets vinkel og dette gjøres enkelt ved at man klipper et snitt i den vertikale delen av beslaget med en platesaks. Klipp midt på beslaget og bøy det til den vinkelen du har på taket og fest det på begge sider.

Steg 25

Når siste skruen er skrudd inn er det bare å nyte det ferdige resultatet.

KIKA IN GRUPPEN HEMMAFIXARE PÅ FACEBOOK

Her deler vi våre gjør-det-selv prosjekter, hjelper hverandre om vi står fast og tipser hverandre om smarte hacks. Alle er velkommen enten du er nybegynner, proff eller bare drømmer om å fikse litt hjemme en eller annen gang.