STEINRENS MOSE- OG ALGEFJERNER 2,5L

ART.NR: 184229
Dyprengjørende produkt til utendørs bruk på fliser og belegningsstein. Rengjør hvite lavflekker og alger, og løsner smuss og slik at det fjernes lett når overflaten vaskes, med en høytrykksvasker eller manuell børsting.
Vis mer
stk
stock
Lagerstatus Velg butikk
Velg butikk for å se lagerstatus
delivery-truck
Kjøp på nett
Taste inn postnummer for leverings- og lagerinformasjon.
close
Søk etter postnummer

STEINRENS MOSE- OG ALGEFJERNER 2,5L

Dyprengjørende produkt til utendørs bruk på fliser og belegningsstein. Rengjør hvite lavflekker og alger, og løsner smuss og slik at det fjernes lett når overflaten vaskes, med en høytrykksvasker eller manuell børsting.

Fjerner alger Løsner smuss og fett Hurtigvirkende; virker innen 30 minutter

Bruke hvordan
Påføringsmetod:Sprøyting

Bruksanvisning:
1. Fjern ugress og mose før rengjøring for å unngå flekker. 2. Bland 1 del Keeper Easy Clean med 2 deler vann og påfør blandingen med en vannkanne. En flaske dekker opptil 20m2.
3. Bruk en kost til å fordele produktet på flaten som skal rengjøres. Bruk gummistøvler under hele prosessen. Unngå å få produktet på hud, klær og overflater som ikke skal behandles da dette kan sette flekker.
4. La produktet virke i 20–30 minutter.
5. Skrubb nøye med en hard børste og spyl godt med vann. Store områder rengjøres lettest stegvis med mindre områder på 4–5m2.
6. Hold barn og husdyr borte fra det behandla området til det er nøye rengjort.
7. Bruk Keeper Easy Seal som steg 2 for en langvarig beskyttelse til dine fliser og belegningssteiner.
Vis mer
Informasjon om beskyttelse
P101
Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102
Oppbevares utilgjengelig for barn.
P103
Les etiketten før bruk.
P261
Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280
Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P305
VED KONTAKT MED ØYNENE:
P338
Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P351
Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
P353
Skyll/dusj huden med vann.
Leverandørens artikkelnummer 620463