Støpe støttemur

Uansett om du skal støpe en støttemur, fundament, trapp eller benkeplate er betong et utmerket materiale for både innendørs- og utendørsbruk. En støttemur gir et skille mellom to områder og gjør at du får en fin og stabil avslutning mot f.eks. en innkjørsel eller skråning. I denne guiden viser vi hvordan en støttemur støpes, men mye av informasjonen kan også brukes til andre støpeprosjekter.

Før du starter

Det er viktig å bruke riktig type betong for formålet når du skal støpe. Det finnes veldig mange ulike typer, men den vanligste er grovbetong. Hvis støpingen skal skje i minusgrader kan du tilsette frostbeskyttelse i betongen når den blandes. Les alltid instruksjonene på produktet for å se hva det er egnet til og hvordan det skal blandes.

Du kan også velge å blande betongen selv med sement, sand/grus og rent vann. Det kan være et godt alternativ hvis du støpe et større prosjekt da det blir noe billigere pr. volumenhet. Hvis du skal blande større mengder er en betongblander bra og kjøpe eller leie, uansett om du bruker betong eller sement. Hvis du blander selv er veldig viktig at sanden/grusen er ren uten noen forurensning, da dette kan føre til korrusjon (rust) i armeringen.

Forsterk med armeringsjern

Armeringen er et viktig moment når det støpes for å forhindre sprekkdannelse, ta opp last og spenninger. Armeringsjern kappes enkelt med en vinkelsliper, eller boltekutter og de skal alltid plasseres i formen på en slik måte at de støpes helt inn for å unngå at de ruster. Når du skal støpe en støttemur kommer det til å gå med en hel del armeringsjern som behøver å høyes og da er en armeringsjernbøyer et uvurderlig hjelpemiddel.

Bygg en stabil form med riktige materialer

Forberedelsene som gjøres før man skal støpe er minst like viktige som selve støpingen, og et godt forarbeid kommer til å gjenspeile seg i den ferdige konstruksjonen. En støpeform bygges vanligvis av forskalingsplater eller planker av ulike typer. Forskalingsplater kan brukes til enklere former, mens planker og bjelker egner seg bedre til mer kompliserte former. Hvis du bruker annet materiale enn forskalingsplater er det viktig av formen smøres inn med egnet olje eller vannes rikelig slik at formen løsner etter at det er støpt. Betongen kommer til å få forskjellig utseende i forhold til hvilken type materiale som brukes til formen.

Det er viktig at formen er stabil og jo høyere form jo mer stabil må den være for å kunne ta opp de økte lastene. Når en støttemur skal tilbakefylles fra ene siden skal du bygge denne siden sist. Arbeidet blir vanskeligere da formen bygges bakvendt, men eventuelle småfeil kommer ikke til å bli synlige.

Støpe mot bakken

Når du skal støpe rett på bakken er det viktig med godt komprimerte steinmasser på ca. 10 cm under betongen, dette for å motvirke setninger og telehiv. Steinmassene hindrer vann fra å komme i direkte kontakt med betongen og gir plass for ekspansjon for vannet takket være steinmassenes drenerende og kapillærbrytende egenskaper. Hvis du skal støpe tyngre konstruksjoner og bakken består av leire kan det være behov for å grave og erstatte leiren med større steinmasser. Fiberduk bør alltid brukes mellom steinmasser og jordsmonnet, dette for å forhindre at de forskjellige massene blandes og synker sammen.

Vedlikehold

En betongkonstruksjon har normalt ikke noe vedlikeholdsbehov, men det kan være bra å sjekke så det ikke har kommet frem mikrobiell vekst, som f.eks. mugg, råte, sopp eller jordbakterier.

Tenk bærekraftig

Selv den kraftigste støttemuren kan få kortere livslengde enn planlagt hvis man ikke har kontroll på vannet og grunnforholdene. Kontroller derfor om du behøver å drenere bakken i tilknytning til din nye støttemur og planlegg for et fall som leder bort overvannet. Vann kan nemlig både få massene til å røre på seg og sette store krefter i sving vinterstid i forbindelse med telen.

Støpe støttemur | ByggmaxStøpe støttemur | Byggmax

Tips

Dekk til med plast etter at du har vannet slik at vannet fordamper saktere.

Vær flere personer slik at prosessen med å støpe flyter på bra, og det kan støpes homogent uten lagdelinger.

Husk

Hvis det er leire i bakken, eller generelt ustabil masse kan det være at du må grave dypere for å komme til fast grunn.

Materiale

Din innkjøpsliste for å utføre prosjektet
Firkantspiker 75x2,8mm
Firkantspiker 75x2,8mm
75x2,8mm, VFZ, 250stk
Ikke på lager
99 95 kr /stk
Armeringsjern
Armeringsjern
4000x8 mm
Ikke på lager
43 78 kr /stk
Ståltråd
Ståltråd
14m, 200gr
Ikke på lager
14 85 kr /stk
Fiberduk
Fiberduk
1,4x25m klasse N1
Ikke på lager
388   kr /stk
ADDA TØRRBETONG B30
ADDA TØRRBETONG B30
Støp/murerarbeid ute og inne
Ikke på lager
49 95 kr /stk
48x148 Konstruksjonsvirke
Ikke på lager
43 85 kr /m
22x98 Kledning
22x98 Kledning
Gran Kl. 1, ca 10,3 lpm/m2
Ikke på lager
33 95 kr /m
LÅSEMUTTER FZB M10
Ikke på lager
24 95 kr /stk
Frostfri SL Adda
Frostfri SL Adda
Tilsettes lim og andre sementmørtler for å senke fysepunktet ned til -10 °C.
Ikke på lager
299   kr /stk
Sikkerhetsnåler
Sikkerhetsnåler
100x1,25 1000stk
Ikke på lager
149   kr /stk
Hammer
Hammer
16oz, serva
Ikke på lager
39 95 kr /stk
Drillapparat Automatisk
Ikke på lager
269   kr /stk
Vater
Vater
Hultafors, 180cm
Ikke på lager
499   kr /stk
Kraftavbiter
Ikke på lager
69 95 kr /stk
Tommestokk 2 m
Ikke på lager
29 95 kr /stk
Pussebrett
Pussebrett
Plast, 260X80mm
Ikke på lager
39 95 kr /stk
Loddsnor
Loddsnor
Orange, 125m, 2077
Ikke på lager
64 95 kr /stk
Drill i veske 18V2G
Drill i veske 18V2G
18 V, 2 stk. 2,0 Ah litium-ion-batterier inkl. veske
Ikke på lager
1495   kr /stk
Drill i veske 18V BL
Drill i veske 18V BL
18 V, 2 stk. 1,5 Ah litium-ion-batterier inkl. veske
Ikke på lager
1435   kr /stk
Totalsum Inkl. moms
Fra kr

Steg for steg

Følg vår steg-for-steg-guide som hjelper deg med å lykkes med å støpe en støttemur.

Steg 1

Grav ut området der støpeformen skal bygges. Grav ned til fast grunn, og sørg for at det blir bredt nok til at det ikke raser, og at det er plass til formen.

Steg 2

Skjær til og legg fiberduk i bunnen der du har gravd ut.

Steg 3

Hvis du har gravd dypere enn 10 cm fyller du først med 0-30 mm pukk som komprimeres med vibratorplate.

Steg 4

Legg deretter på 10 cm med 8-16 mm pukk som komprimeres med vibratorplate.

Steg 5

Bruk en loddsnor for å markere hvor toppen av støttemuren kommer.

Steg 6

Bygg formen på den siden av støttemuren som blir synlig. Bruk minst 48 x 148 mm bjelker når du bygger rammen. Begynn med rammens nedre del og sett deretter stående bjelker ved begynnelsen og slutten på formen, og montere rammens øvre del ca. 5 cm under loddsnoren.

Steg 7

Stabiliser formen ved å bygge trekantstøtter med C/C 120 cm.

Steg 8

Spikre fast de stående plankene på innsiden av formen. Kapp plankene slik at de går ca. 5 cm over loddsnoren.

Steg 9

Forsterk formen med flere horisontale bjelker mellom den øverste og nederste. Bruk slagsnor for å markere hvor de stående plankene skal kappes. Bruk en sirkelsag og kapp plankene i overkant. 

Steg 10

Skru fast distanseklosser oppe og nede på de stående plankene på innsiden av formen. Bruk ca. C/C 60 cm avstand.

Steg 11

Kapp og bøy til armeringsjern i L-form og fest armeringsjernene i distanseklossene. Plasser også distanseklosser i bunnen av formen. Armeringen langs bakken skal være minst 2/3 av støttemurens høyde.

Steg 12

Fortsett med armeringen og skap et rutenettmønster som er ca. 15 x 15 cm. Bind armeringen med ståltråd alle steder der den krysser annen armering.

Steg 13

Kapp og bøy til armeringsjern for slik at du skaper en avstand på 10 cm til der neste lag med armering skal monteres. Armer og bruk ståltråd slik at det blir et 15 x 15 cm rutenettmønster langs toppen av støttemuren.

Steg 14

Kapp og bøy til armeringsjern i L-form for å forsterke støttemurens vinkel. Armer og bruk ståltråd til å lage et rutenettsmønster i bunnen med armeringsjernene som forsterker og bidrar til 10 cm avstand.

Steg 15

Bor hull i de stående plankene oppe og nede med ca. C/C 120 cm avstand.

Steg 16

Kapp til det samme antallet gjengestenger som antall hull du har boret. Pass på at de blir lange nok til at du kan ha doble muttere og skiver på begge sider.

Steg 17

Kapp også opp 16 mm plastrør til el-kabler, såkalte VP-rør til samme lengde som formens innvendige bredde. Disse brukes som distanser og bestemmer bredden på støpeformen.

Steg 18

Plasser gjengestengene som er kappet opp i hullene og sett rørbitene på disse på innsiden av formen.

Steg 19

Plasser ut klosser på armeringen som innsiden av formen skal hvile på.

Steg 20

Bygg formens indre ramme på samme måte som den ytre. Når du begynner å montere de stående plankene kapper du ett snitt der forskalingsarmeringen er.

Steg 21

Kapp til og plasser stående bjelker på hver side av forskalingsarmeringen.

Steg 22

Lås deretter formen med firkantskiver og muttere på begge sider av gjengestengene og dra til passe hardt. Lås deretter mutterne ved å skru fast ytterligere en mutter på hver side og dra til.

Steg 23

Sett en bjelke ved foten av formen som et stopp, ca. 5 cm fra enden på armeringen.

Steg 24

Hvis du ønsker mer holdbare hjørner på støttemuren kan du montere trekantlister i den øvre delen av formen.

Steg 25

Vann formen rikelig før det skal støpes slik at formen slipper lettere senere.

Steg 26

Bland betongen i henhold til instruksjonene på pakken og fyll formen så raskt som mulig for å få en så homogen støp som mulig.

Steg 27

Vibrer betongen med en betongvibrator mens du støper og la betongen flyte ut til stoppbjelken. Vibrer ikke på samme sted for lenge slik at steinene i betongen synker til bunnen.

Steg 28

Ta bort klossene som den indre delen av formen hviler og jevne til overflaten med et pussebrett når betongen har begynt å størkne.

Steg 29

Dekk til med plast og la betongen herde i henhold til produsentens anvisninger før formen fjernes. Hold betongen fuktig i minst tre dager, og helst en uke.

Steg 30

Formen kan rives etter bare tre dager, men vent minst en uke før du fyller tilbake inn mot muren.

KIKA IN GRUPPEN HEMMAFIXARE PÅ FACEBOOK

Her deler vi våre gjør-det-selv prosjekter, hjelper hverandre om vi står fast og tipser hverandre om smarte hacks. Alle er velkommen enten du er nybegynner, proff eller bare drømmer om å fikse litt hjemme en eller annen gang.