Trelim vinter

C10, 750ml
Artikkelnummer: 18004
Vekt: 0.89
Byggmax Trelim Vinter er et trelim som kan anvendes ved lave temperaturer ned til -10C, innendørs. Limet er frostsikkert og kan lagres ned til -40C.
Velg ett alternativ for å se lagerstatus
Abildsø
Antall på lager i andre butikker
Sendes innen
1-3 hverdager
Klikk & hent
(6895kr/stk)
68 95 kr /st
st
Trelim vinter
Byggmax Trelim Vinter er et trelim som kan anvendes ved lave temperaturer ned til -10C, innendørs. Limet er frostsikkert og kan lagres ned til -40C.

Bruksområder


Trelim Vinter fungerer utmerket som allround trelim ved lave temperaturer ned til -10C, for liming av møbler, tre, sponplater osv innendørs. OBS – limet må ha romtemperatur ved liming.

Arbeidsbeskrivelse


Flatene må være rene, tørre og fri for olje og fett. Fuktkvoten i treet bør være 8-12 %. Minimum -10C påføringstemperatur, gjelder for både limet, treet og lokalet det limes i. Påfør limet jevnt på den ene flaten og press sammen omgående. Presses sammen til limet har tørket. Ved -10C er presstiden ca 1 døgn.

Miljø og helse


Produktets innhold er i henhold til gjeldende forskrifter, og er ikke klassifisert som ugunstig eller brannfarlig.
Merking
GHS02
Brannfarlig
Informasjon om farer
H226
Brannfarlig væske og damp.
Informasjon om beskyttelse
P102
Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210
Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P501
Innholdet/beholderen leveres til din lokale gjenvinningsstasjon.
Raske fakta
Leverandørens artikkelnummer 18004