Trelim vinter

ART.NR: 18004
Byggmax Trelim Vinter er et trelim som kan anvendes ved lave temperaturer ned til -10C, innendørs. Limet er frostsikkert og kan lagres ned til -40C.
Vis mer
stk
stock
Lager i butikk Velg butikk
Velg butikk for å se lagerstatus
delivery-truck
Kjøp på nett
Taste inn postnummer for leverings- og lagerinformasjon.
close
Søk etter postnummer

Trelim vinter

Byggmax Trelim Vinter er et trelim som kan anvendes ved lave temperaturer ned til -10C, innendørs. Limet er frostsikkert og kan lagres ned til -40C.

Bruksområder


Trelim Vinter fungerer utmerket som allround trelim ved lave temperaturer ned til -10C, for liming av møbler, tre, sponplater osv innendørs. OBS – limet må ha romtemperatur ved liming.

Arbeidsbeskrivelse


Flatene må være rene, tørre og fri for olje og fett. Fuktkvoten i treet bør være 8-12 %. Minimum -10C påføringstemperatur, gjelder for både limet, treet og lokalet det limes i. Påfør limet jevnt på den ene flaten og press sammen omgående. Presses sammen til limet har tørket. Ved -10C er presstiden ca 1 døgn.

Miljø og helse


Produktets innhold er i henhold til gjeldende forskrifter, og er ikke klassifisert som ugunstig eller brannfarlig.
Vis mer
Merking
GHS02
Brannfarlig
Informasjon om farer
H226
Brannfarlig væske og damp.
Informasjon om beskyttelse
P102
Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210
Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P501
Innholdet/beholderen leveres til din lokale gjenvinningsstasjon.
Varemerke Midun
Leverandørens artikkelnummer 18004