Treolje 2,5L

ART.NR: 19865
Utgående artikkel. Oljen er laget for å motvirke sprekker og elding i tre. Den passer fint til terrasser og andre impregnerte konstruksjoner. Utgående artikkel.
Vis mer
stk
stock
Lagerstatus Velg butikk
Velg butikk for å se lagerstatus
delivery-truck
Kjøp på nett
Taste inn postnummer for leverings- og lagerinformasjon.
close
Søk etter postnummer

Treolje 2,5L

Oljen er laget for å motvirke sprekker og elding i tre. Den passer fint til terrasser og andre impregnerte konstruksjoner. 22% = Oljens tørrstofft (Den resterende prosent som blir etter att løsemiddel, blandt annet, er fordampet).

Påføring

Underlaget skal være tørt og rent slik at oljen trenger inn på beste måte. Treet rengjøres enkelt med såpe og lunkent vann. Tre som har stått ute vaskes med algefjerner før olje påføres. Påfør oljen med pensel, svamp eller rulle. Pass på at oljen fordeles i et tynt og jevnt lag. Tørk bort overflødig olje etter ca en time. Om overflaten kjennes tørr enkelte steder, kan det påføres en runde til med olje.

Husk!

Treolje V inneholder fungicider mot alger og muggvekster, og er derfor ingen passende olje for flater som skal komme i kontakt med f.eks mat.

Det er en risiko for selvantenning av brukte filler, twist osv. Legg brukte filler, twist osv i vann ett døgn før de kastes, eller brenn dem umiddelbart.
Vis mer
Informasjon om beskyttelse
EUH208
Inneholder isocyanater. Kan gi en allergisk reaksjon.
P102
Oppbevares utilgjengelig for barn.
P302
VED HUDKONTAKT:
P313
Søk legehjelp.
P333
Ved hudirritasjon eller utslett:
P352
Vask med mye såpe og vann.
P501
Innholdet/beholderen leveres til din lokale gjenvinningsstasjon.