Vedlikeholde sikringsskap

Hjertet i husets elektriske system er sikringsskapet, og det tilhører et av de områdene der du som lekman ikke har lov til å gjøre noen forandringer, til tross for at du har ansvaret for både sikkerheten og funksjonen i hjemmet. Derfor kan det være bra å ha litt allmennkunnskap som gjør deg i stand til å gjøre vedlikehold og lettere vite når det er på tide å tilkalle en autorisert installatør.

Før du starter

Den faste elektriske installasjonen i huset er det kun en autorisert elektriker som kan gjøre endringer på. Installasjon av utstyr som går på svakstrøm dvs. spenning under 50 V. kan du gjøre uten å være autorisert. Eksempler på dette kan være installasjoner for telefon, nettverksutstyr eller høyttalerkabler, samt bytte skrusikringer.

Lokaliser sikringsskapet

Den elektriske installasjonen begynner ved måleren i sikringsskapet der din nettleverandør har trukket inn hovedkabel for strømtilførsel.  Sikringsskapet i et nytt hus skal være i metall og brannsikker utførelse. I dette skapet sitter måleren, som oftest tre hovedsikringer, hovedbryter og jordfeilbryter, samt sikringer til hver enkelt kurs. Hvis du har mistet strøm i deler av huset kan det være en hovedsikring som har gått. Sjekk om du kan finne grunnen til at sikringen gikk og utbedre dette. Grunnen til at en sikring går/løser ut er at det går mer strøm gjennom den en beskyttelsesnivået tillater. Ved at sikringen løser ut beskytter sikringen mot blant annet overoppheting i kabler, noe som ellers kan føre til brann.

Fra målerens hovedsikringer går strømmen videre til en hovedbryter og vanligvis en jordfeilbryter, samt sikringer til alle kurser i huset. Det finnes to ulike typer av sikringer, enten den moderne automatsikringen eller den eldre skrusikringen. Sikringene beskytter ulike deler av huset og kalles kurser. Husk at en kurs kan dekke flere ulike rom, og det kan også være flere kurser i ett og samme rom.

Test jordfeilbryteren

I tillegg til sikringer det er det i dag krav til jordfeilbryter ved nybygg, og dette er også en anbefalt oppgradering av eksisterende installasjon. Den plasseres ofte i eller i tilknytning til husets sikringsskap. Jordfeilbryteren overvåker strømmen som går i gjennom den konstant og kutter strømmen så fort det er en ubalanse. Du kan også teste den ved å trykke på testknappen og da skal den løse ut. Deretter er det bare å vippe opp hendelen for å få tilbake strømmen. Selv om jordfeilbrytere er veldig følsomme og reagerer raskt er det ikke en fullstendig beskyttelse mot alle typer feil, og du kan fortsatt bli skadet av strømførende ledninger. En vanlig misforståelse er at en jordfeilbryter ikke fungerer sammen med ujordede stikkontakter, men dette er feil da den beskytter også i dette tilfellet.

Hvordan er den elektriske installasjonen bygget opp?

Det elektriske systemet i huset ditt består av tre faser, nøytral og beskyttende jord. I eldre installasjoner kan jordingen mangle i tørre rom, da dette ikke var et krav tidligere. Nå skal alle stikkontakter i alle rom være jordet. Husk at det ikke skal forekomme både jordede og ujordede stikkontakter i samme rom, dette kan lede til livsfare ved feil på et apparat. I tillegg til jord finnes det det i en faseleder og en nøytral-leder, og i mellom disse er det 230 V, som vanligvis er sikret med 10 A. Til komfyren derimot pleier det å sitte et komfyrstikk med tre faser, samt en null-leder og beskyttende jording. Dette muliggjør at komfyren kan få 400 V spenning, hvilket det er mellom to faser, og disse har vanligvis 16A eller 20A sikring. Nyere platetopper kan ofte kreve mer.  

Nedenfor beskriver vi noen enkle moment som du kan gjøre selv og danne deg en oppfatning av sikringsskapets tilstand. Hvis du er det minste usikker på hva du skal gjøre hvis noe ser merkelig ut, kontakt en autorisert elektriker for en inspeksjon av sikringsskapet.

Tenk bærekraftig

Allerede ved tanken om å vedlikeholde sikringsskapet er man på rett spor i forhold til å tenke bærekraftig. Ved å sørge for at sikringsskapet er i god stand sørger du for at det fungerer både på en sikker måte og lenge. Et viktig aspekt er å sørge for at det ikke er rotter eller mus i nærheten av elektriske installasjoner. Det har hendt ved mer enn ett tilfelle at gnagere har vært på feil sted og forårsaket kortslutning med brann som resultat, og musene har heller ikke kommet bra ut av det.

Vedlikeholde sikringsskap | ByggmaxVedlikeholde sikringsskap | Byggmax

Tips

Ha en lommelykt klar eller ennå bedre en hodelykt når du skal prøve jordfeilbryteren, for da blir det mørkt.

Still klokken på komfyren umiddelbart, for mange fungerer nemlig ikke før klokken er innstilt.

Husk

Utfør kun kontroller du er helt komfortabel med og er du det minste usikker, la være og tilkall kvalifisert hjelp.

Sørg for å holde kursfortegnelsen oppdatert, da blir det mye lettere å finne frem i sikringsskapet.

Materiale

Din innkjøpsliste for å utføre prosjektet
Klammer letti 16-2b/16
Klammer letti 16-2b/16
LETTI-klammer för trämaterial, 10st
Ikke på lager
59 95 NOK /stk
Lommelykt nøkkelring
Ikke på lager
1   NOK /stk
Hammer
Hammer
16oz, serva
Ikke på lager
47 95 NOK /stk
Lommelykt GP Discovery CP21
Ikke på lager
95   NOK /stk
Pannelampe GP Discovery CH33
Ikke på lager
100   NOK /stk
Totalsum Inkl. moms
Fra NOK

Steg for steg

Følg vår steg-for-steg-guide som hjelper deg med å lykkes med å vedlikeholde sikringsskapet.

Steg 1

Det første steget i å bli kjent med sin egen el-installasjon er å lokalisere sikringsskapet med måler og hovedsikringer. I mange tilfeller kan det også finnes flere sikringsskap eller undersentraler, avhengig av hvordan huset er bygget og kanskje også bygget på.

Steg 2

Sjekk alle ledninger til og fra sikringsskapet sitter skikkelig fast og ikke har noen skader. Hvis det finnes risiko for at noen kabler kan skades skal de utstyres med beskyttelse.

Steg 3

Åpne døren til sikringsskapet og kontroller at alt ser bra ut. Ingen deler skal være misfarget av varme eller se brente ut, og definitivt ikke ryke. Kontroller også at det ikke finnes spor etter mus i eller rundt sikringsskapet. Skulle dette være tilfellet må du ta hånd om dette umiddelbart for å forhindre eventuelle elulykker forårsaket av mus.

Steg 4

Selv om alt ser bra ut kan det vare bra å legge hånden på sikringene og kjenne etter at du ikke har varmgang i noen kurs. Dette kan tyde på at det er for høy belastning på samme kurs over lang tid, noe systemet sjelden er dimensjonert for.

Steg 5

Endringer i det elektriske systemet opp gjennom årene er ikke nødvendigvis dokumentert korrekt. Derfor kan det være bra å kontrollere og eventuelt oppdatere kursfortegnelsen.

Steg 6

Ved å skru ut en sikring for en kurs, alternativt slå av en automatsikring, er det lett å identifisere hvilke stikkontakter og andre installasjoner som ikke lenger har strøm.

Steg 7

Når du likevel har sikringen ute titter du på metallplaten innerst og i selve hetten, men ikke ta på platen! Disse skal være blanke og fine uten spor av sveisesprut.

Steg 8

Oppdater kursbetegnelsen slik at den gjenspeiler virkeligheten, da blir det mye enklere å feilsøke hvis noe skulle oppstå i fremtiden.

Steg 9

Lokaliser jordfeilbryteren i sikringsskapet eller dets umiddelbare nærhet og trykk på testknappen. Da skal jordfeilsbryteren løse ut umiddelbart og sørge for at hele sikringsskapet er uten strøm. Tilbakestill deretter jordfeilbryteren ved å vippe opp bryteren for å få tilbake strømmen i huset.

Steg 10

Nå er du ferdig med kontrollen av ditt sikringsskap og det er tid for å gå rundt i huset og stille alle klokker som nå står og blinker.

KIKA IN GRUPPEN HEMMAFIXARE PÅ FACEBOOK

Her deler vi våre gjør-det-selv prosjekter, hjelper hverandre om vi står fast og tipser hverandre om smarte hacks. Alle er velkommen enten du er nybegynner, proff eller bare drømmer om å fikse litt hjemme en eller annen gang.