Vedlikeholde vannbårne radiatorer

Boliger som varmes opp ved hjelp av vannbårne radiatorer – eller radiatorer som de også kalles – er vanlig. De krever ikke mye vedlikehold og fra tid til annen kan det være nødvendig med en liten reparasjon slik at du kan nyte en behagelig varme i hjemmet ditt igjen. Kalde radiatorer er ikke noe morsomt, men det er heldigvis som regel lett å fikse for de som vil gjøre jobben selv.

Varmtvann varmer opp metallet

En vannbåren radiator fungerer ved å sirkulere oppvarmet vann gjennom radiatoren og varme opp metallet, som deretter frigjør varmen til luften. Varm luft stiger opp og ny kald luft kommer inn under elementet, som igjen varmes opp. Varmen styres av termostaten, den registrerer temperaturen på luften i rommet og justerer mengden varmtvann til radiatoren.

Utlufting

For at det varme vannet i systemet skal kunne sirkulere rundt i huset til alle radiatorene må systemet være helt utluftet. Derfor må systemet være helt uten luftbobler. De kan forårsaker stopp i sirkulasjonen slik at varmen ikke kommer dit den behøves. Når nytt vann fylles på i systemet samler det seg luft og dannes luftbobler, derfor kan du regne med at du behøver å lufte systemet noen ganger etter at systemet har blitt fylt med nytt vann. Når systemet er luftet, og du ikke åpner eller fyller på med nytt vann kommer du heller ikke til å måtte lufte noen av radiatorene.

Mengden varmtvann styres av termostaten

Termostaten kontrollerer mengden varmtvann til radiatorene basert på lufttemperaturen i omgivelsene, for å matche den forhåndsinnstilte verdien. Vanligvis er disse mekaniske og inneholder en temperaturfølsom gass som - når den utvider seg - skyver på ventilens spindel og dermed styrer ventilen. Dette betyr at om sommeren, når det ikke trengs varme fra radiatorene, holder termostaten ventilen stengt. Så når det blir litt kaldere og ventilen skal åpne, kan det lett skje at den har satt seg fast i lukket stilling. Da er det bare å løsne termostaten fra ventilen og mosjonere ventilnålen, som er den lille tappen som styrer ventilen.

Hvis du behøver å bytte til en ny termostat

Opplever du at det er vanskelig å styre temperaturen i flere rom til tross for at du både har luftet systemet og mosjonert termostatventilen. Da kan det være på tide med en ny termostat. Den kan byttes ut uten at du behøver å skru av selve ventilen. Løsne termostaten og ta den med til butikken, da blir det lettere å finne rett modell. Hvis du vil ha større muligheter til å styre varmen i huset finnes det nå også nye smarte termostater som styres elektronisk.

Rene radiatorer fungerer bedre

Et viktig vedlikehold som mange glemmer er å holde radiatorene rene for støv – spesielt mellom ribbene der luften skal sirkulere. Hvis du holder det rent der vandrer luften uhindret og da fungerer radiatoren bedre.

Tenk bærekraftig

Radiatorene vi har i våre hjem er i utgangspunktet enkle konstruksjoner som vanligvis holder i mange år, ikke minst med riktig vedlikehold. Passer du på at ribbene er støvfrie og at radiatorene ikke blokkeres av møbler, kan varmen fordeles jevnt ut i huset ditt, med lavest mulig energiforbruk. Dette forutsetter også at termostatene fungerer som de skal, noe du enkelt kan sjekke og ved behov fikse med hjelp av denne veiledningen.

Vedlikeholde vannbårne radiatorer | ByggmaxVedlikeholde vannbårne radiatorer | Byggmax

Tips

Ha med en kopp og en god klut for å unngå sprut på vegger eller gulv. Vannet i radiatoren er ofte litt svart og gir stygge flekker som er vanskelig å få bort.

Ikke skru lufteventilen helt ut. Det kan være vanskelig å få den på plass igjen uten å fjerne trykket i systemet.

Husk

Sjekk at du har riktig trykk i systemet før du begynner å lufte radiatorene og skru av sirkulasjonspumpen slik at du ikke risikerer å flytte rundt på luften.

Hvis du behøver å fylle på med mye nytt vann til radiatorkretsen din, må du kanskje gjenta luftingen noen ganger med noen ukers mellomrom før du har et system uten luft.

Materiale

Din innkjøpsliste for å utføre prosjektet
Stanley Polygriptang 240Mm
Ikke på lager
199   kr /stk
Stanley Nebbtang Dynagrip 150Mm
Ikke på lager
199   kr /stk
Totalsum Inkl. moms
Fra kr

Steg for steg

Følg vår steg-for-steg-guide som hjelper deg med å lykkes med å vedlikeholde vannbårne radiatorer.

Steg 1

Hvis det bobler i radiatoren og ikke blir skikkelig varmt eller ujevnt varmt har du sannsynligvis luft i systemet. Før du begynner å lufte radiatorene bør du kontrollere trykket i systemet. Det gjøres ved manometeret som pleier å sitte ved varmekilden. Trykket skal ligge mellom 50 – 150 kPa, eller 0,5 – 1,5 bar.

Steg 2

Ved behov fylles det på mer vann i systemet via påfyllingsventilen til ca. 100 – 120 kPa.

Steg 3

Steng deretter av sirkulasjonspumpen til systemet slik at vannet ikke sirkulerer i systemet ditt.

Steg 4

Luft deretter de vannbårne radiatorene gjennom å åpne lufteventilen den spesielle luftenøkkelen. Ha en liten kopp klar, og gjerne en klut for å beskytte veggen. Vannet fra radiatoren er ofte svart og gir stygge flekker på vegger og tapet.

Steg 5

Åpne lufteventilen til du hører at det begynner å komme luft, men ikke mer, ofte holder det med en halv runde.

Steg 6

Når det kommer bare vann og ikke noe luft kan du stenge ventilen igjen og tørke bort eventuelt vann. Gjør det samme med resten av radiatorene.

Steg 7

Når alle radiatorene er luftet går du tilbake til varmekilden og kontrollerer trykket i systemet igjen. Sannsynligvis behøver du å fylle på litt vann i og med at du har sluppet ut litt av trykket når du luftet.

Steg 8

Sett på sirkulasjonspumpen igjen og la det går litt tid før du kontrollerer at varmen begynner å komme frem til alle radiatorene.

Steg 9

Hvis du opplever at radiatorene fortsatt ikke blir varme til tross for at systemet er luftet kan skyldes av termostatventilen har satt seg fast i stengt posisjon. Dette er ekstra vanlig etter en lang varm periode da det ikke har vært nødvendig med oppvarming.

Steg 10

Begynn da med å løsne termostaten fra selve radiatoren. Dette gjør du ved å løsne skruen som holder den på plass, eller dra den forsiktig av hvis det er et klikkfeste.

Steg 11

Prøv å trykke på ventilnålen – den lille metallpiggen som stikker ut – for å se om den rører på seg.

Steg 12

Hvis nålen sitter fast kan du forsøke å banke forsiktig på ventilhuset, men ikke på ventilnålen, for å se om den løsner.

Steg 13

Hvis ikke ventilnålen løsner og spretter ut kan du vri forsiktig på nålen med en tang, og hvis du er forsiktig kan du også dra den litt utover. Men vær forsiktig så du ikke drar for mye og skader den.

Steg 14

Når ventilnålen har løsnet kan du mosjonere ventilen ved å trykke den helt inn og la den gli ut til sin stopposisjon gjentatte ganger.

Steg 15

Monter deretter termostaten igjen med skruen eller klikkfestet og kontroller at radiatoren blir varm.

KIKA IN GRUPPEN HEMMAFIXARE PÅ FACEBOOK

Her deler vi våre gjør-det-selv prosjekter, hjelper hverandre om vi står fast og tipser hverandre om smarte hacks. Alle er velkommen enten du er nybegynner, proff eller bare drømmer om å fikse litt hjemme en eller annen gang.