Drenere grunnen rundt huset

Å drenere rundt huset er viktig for husets livslengde og for å unngå lukt og/eller mugg. Dreneringen skal føre bort vann fra undersiden og siden av husets grunnmur. Grunnmuren kan påvirkes av både grunnvann og regnvann. Hus bygget før 1980 har ofte ganske dårlig drenering, og det er bra å se over denne. Både hus med kjeller og hus bygget med plate på mark må ha en fungerende drenering.

Før du starter

Arbeidet påvirkes av når huset er bygget og hvordan grunnmuren faktisk ser ut når man graver opp. Å drenere huset er en stor jobb og må planlegges nøye og utføres riktig i løpet av de tørre periodene av året. Dette gjør dreneringsarbeidet lettere samtidig som skadene på tilstøtende mark er så liten som mulig. Om grunnmuren er skadet, eller hvis den skal isoleres på noen måte og hvilke materialer som skal brukes, er alle spørsmål som kan få nye svar etter at du har gravd opp rundt huset.

Å legge ny drenering rundt huset kan gjøres på litt forskjellige måter. Felles for alle er at du må grave opp rundt hele huset, og dette er den største delen av det totale arbeidet. Dette gjør det til en god ide å bruke en gravemaskin, enten at du leier en maskin eller kjøper inn denne tjenesten.

Pass på mens det er gravd opp

 I forbindelse med arbeidet kan du benytte anledningen til å sjekke vannledning med innkommende vann og avløpsrøret ut av huset. På denne måten slipper du å grave opp igjen hvis noe skjer senere med rørene. Fram til tomtegrensen er rørene huseier sitt ansvar og utenfor tomtegrensen kommunen sitt ansvar.

I forbindelse med dreneringsarbeidet kan du benytte anledningen til å forbedre og endre andre ting. Koble til et regnvannssystem for vannet fra taket, kanskje bygge en kjellertrapp eller endre terrenget på tomten. Bare husk at noen endringer kan være søknadspliktige, eller kreve at det sendes inn gravemelding. Sjekk med din kommune om hva som gjelder for deg. Overvann må ikke kobles til avløpsrørene, men det må ledes bort i egne rør.

Må jeg søke kommunen?

I forbindelse med bygging av nytt hus er drenering vanligvis inkludert i anbud fra en entreprenør. Hvis du skal gjøre dreneringen selv i forbindelse med husbyggingen, må kommunen kontaktes og det søkes om tillatelse for å koble dreneringen til kommunens overvannsledning. Eksisterende installasjoner som allerede er tilkoblet trenger ikke å varsles. En drenering kan også kobles til f.eks. en steinkiste.

Tenk på 

Jordforholdene påvirker fuktighetsbelastningen på huset. Er det en tett jordtype hvor også bergarter er inkludert, er drenering ekstra viktig. Hvis jorden er mer av sand eller grus, er den mer selvdrenerende og fuktproblemene er vanligvis mindre.

Vedlikehold

Et avløpssystem trenger ikke noe direkte vedlikehold. Du kan sjekke at det fungerer og renner unna ved å spole inn i spylebrønnen innimellom, og rengjøre sandfangeren i overvannsbrønnen om nødvendig.

Tenk bærekraftig

Å sørge for å ha en fungerende drenering er kanskje en av de viktigste aspektene for bærekraft for huset ditt. Sørg derfor for å gjøre det skikkelig og benytt anledningen til å isolere murveggen dersom du har kjeller, da sparer du også på oppvarmingskostnadene. Benytt anledningen til å installere spylebrønner som gjør at du kan spyle avløpsrørene rene og dermed gjenopprette funksjonen ved tilstopping. For å sikre lang levetid på anlegget og muliggjøre vedlikehold er det også lurt å sørge for å ha en brønn ved tilkoblingen mellom dreneringen og avløpet.

Drenere grunnen rundt huset | ByggmaxDrenere grunnen rundt huset | Byggmax

Tips

Benytt anledningen til å installere regnvannsystem for takdreneringen eller å bygge en kjellertrapp og kanskje endre terrenget på tomten litt. Du kan spare tid og penger når det allerede er gravd ut. Få hjelp med graving! Selv om det bare er plate på mark, er det veldig tidsbesparende å bruke en gravemaskin. Det er mulig å leie små gravemaskiner, men det er ingen enkel gravejobb. Kontroller samtidig andre rør og ledninger som er under bakken.

Husk

Planlegg nøye og tenk på om det er andre ting som kan gjøres samtidig for å spare tid og penger. Vær forsiktig og få alltid hjelp fra fagpersoner hvis du er usikker. Det kan bli både kjedelig og dyrt om noe går galt. Avløpsrøret må være under nivået til sålen til huset, ellers gjør det ingen nytte. Sjekk forutsetningene for å grave opp hele huset samtidig, ellers ta det trinnvis. Det har skjedd ulykker der jordmasser har kollapset på personen som utførte arbeidet, ikke jobb alene.

Materiale

Din innkjøpsliste for å utføre prosjektet
Kantlist
Ikke på lager
79 95 NOK /stk
Spylegren, SN8
Ikke på lager
299   NOK /stk
Flexbend
Flexbend
Til drensrør, sort
Ikke på lager
149   NOK /stk
Skjøtemuffe
Skjøtemuffe
Drensrør sort
Ikke på lager
79 95 NOK /stk
Spiker med plastbrikke
Spiker med plastbrikke
Til grunnmurplast
Ikke på lager
169   NOK /stk
Grunnmursplast
Grunnmursplast
2x10m rull, 200 kN/m2
Ikke på lager
779   NOK /stk
Overvannsbrønn utløp, sandfanger
Overvannsbrønn utløp, sandfanger
Drenering, Ø400 mm, 2m
Ikke på lager
1995   NOK /stk
Fiberduk
Fiberduk
1,4x25m klasse N1
Ikke på lager
388   NOK /stk
Hammer
Hammer
16oz, serva
Ikke på lager
47 95 NOK /stk
Håndsag
Håndsag
Byggmax, 550mm, universal
Ikke på lager
69   NOK /stk
Slirekniv Byggmax
Ikke på lager
18 95 NOK /stk
Borhammer
Borhammer
Black & Decker, KD975KA-QS, 710W, SDS-plus, Pneumatisk
Ikke på lager
1349   NOK /stk
Totalsum Inkl. moms
Fra NOK

Steg for steg

Følg vår steg-for-steg-guide som hjelper deg med å lykkes med å drenere grunnen rundt huset.

Steg 1

Drenering er en stor jobb, og det er viktig å planlegge riktig. Finn ut nøyaktig hvor strøm, vann og avløp ligger i bakken og hvor de går inn i huset. Lag en skisse av hvordan dreneringen skal gjøres og planlegg materialforbruket. Tegn dreneringsrør, spylebrønn, overvannsbrønn / sandfelle.

Steg 2
Lag en oversikt over av alt materiale som må bestilles inn, f.eks. avløpsrør, rørbend, spylebrønn, overvannsbrønn / sandfelle, lett deksel, fiberduk, dreneringsgrus og materialer for fuktisolering og annet tilbehør. Byggmax har alt materialet som trengs for god drenering av grunnen.
Steg 3

Grav opp ca 1 meter ut fra huset og frigjør sålen slik at avløpsrørene kan plasseres ca. 150 mm under sålens underkant. Ikke grav for nær huset slik at bakken under sålen blir utgravd. Planlegg også et lag med kapillærbrytende dreneringsgrus under avløpsrøret. Laget med dreneringsgrus under avløpsrøret skal være 100 mm. Dreneringsrørets fall må også tas i betraktning og må være minst 5 mm per meter fra det høyeste punktet. Alt gammel dreneringsmasse fjernes i forbindelse med gravingen, inkludert den gamle dreneringsgrusen.

Steg 4

Det smidigste er selvfølgelig hvis hele sålen kan frigjøres samtidig, men dette kan føre til alvorlige risikoer. Bakkens sammensetning eller evt. skråning og andre faktorer kan gjøre at huset kan flytte på seg hvis du graver opp rundt hele huset samtidig. Det kan da være bedre å gjøre jobben trinnvis. I hvert trinn skal et hjørne eksponeres for å kunne overlappe grunnmursplasten.

Steg 5

Når gravingen er ferdig, må grunnmuren inspiseres og rengjøres med en stålbørste. Ikke bruk vann da grunnmuren tørker sakte og det blir gjørmete og vanskelig å jobbe med! Hvis det er skader, bør de sjekkes nøye, og det kan være lurt å kontakte en fagmann for en uttalelse. Skadene utbedres og grunnmursplast kan monteres. Grunnmursplasten må helt ned til underkanten av grunnmuren.

Steg 6

Fuktsikring kan gjøres på flere måter. Hensikten er først og fremst å forhindre at fukt og vann trekker seg inn i grunnmuren og i stedet føre det ned i dreneringsrøret. Du kan også benytte anledningen til å tilleggsisolere grunnmuren. En måte er å bruke en plastmatte med innebygde avstandsstykker som lar luft sirkulere nærmest grunnmuren, en såkalt platonisk matte. Det andre alternativet er å bruke spesielle grunnmursplater som er tilgjengelige i flere forskjellige merker, men med lignende funksjoner. Felles for isolasjonsplatene er at de også gir grunnnmuren bedre varmeisolasjon.

Steg 7

Etter fuktsikringen er det på tide å legge dreneringsrørene. Røret eller slangen skal ha en diameter på minst 90 mm. For å skille jord og leire fra det kapillærbrytende gruslaget, må fiberduk legges under grus- og avløpsrør. Fiberduken legges ut fra sålen til huset og deretter brettes tilbake over grus- og dreneringsrør og legges mot grunnmursplasten. Fiberduken skal med litt margin rekke opp over ferdig bakkenivå.

Steg 8

Plasser ut minst en spylebrønn på det høyeste punktet i systemet. Koble dreneringsrørene til spylebrønnen og legg rørene med fall på minst 5 mm per meter på ca. 100 mm grus og fiberduk. Spylebrønnen er der så man kan spyle gjennom dreneringen ved for eksempel et stopp. Når dreneringsrøret er lagt, må det legges minst 100 mm grus over røret. Deretter må fiberduk brettes over grusen mot grunnmuren.

Steg 9

På det laveste punktet i systemet skal det plasseres en overvannsbrønn, som bl.a. har til oppgave å fungere som en sandfelle. I overvannsbrønnen møtes drenering og regnvannsdrenering som går til det kommunale rørnettet eller til en steinkiste nedgravd et stykke fra huset. Dreneringsrøret må komme høyere opp i sandfellen enn utløpsrøret for å forhindre at vann flommer tilbake fra sandfellen mot huset. Ta frem skissen som ble laget ved prosjektstart.

Steg 10

Nå som dreneringsrørene er lagt og grus lagt, kan det være en gyllen anledning til å legge ned rør for regnvann fra takdreneringen hvis det mangler. Overvannsledningene blir deretter koblet til den samme overvannsbrønnen. Ved å koble takavløpet til overvannssystemet fjernes mange problemer med fuktighet i grunnmuren. Se egen veiledning angående takdrenering.

Steg 11

Nå kan det tilbakefylles. Uansett hvilken type grunnmursplast som er valgt, er det et lokk eller tetning som skal sitte over bakken og tette grunnmursplast mot veggen. Tetningen bores og plugges på plass i veggen. Planer slik at det er høyest ved siden av huset og skrår nedover ut fra husveggen.. Legg singel nærmest grunnmuren slik at jord ikke ligger mot veggen over grunnmursplasten. Når jordmassene har lagt seg etter gravingen, skal bakken ha en helning fra huset på 1:20, som tilsvarer omtrent 3 grader innenfor 3 m fra huset. Dette tilsvarer at bakkenivået er omtrent 150 mm lavere tre meter bort fra huset.

KIKA IN GRUPPEN HEMMAFIXARE PÅ FACEBOOK

Her deler vi våre gjør-det-selv prosjekter, hjelper hverandre om vi står fast og tipser hverandre om smarte hacks. Alle er velkommen enten du er nybegynner, proff eller bare drømmer om å fikse litt hjemme en eller annen gang.