Lekting av tak

Den vanligste takkonstruksjonen består av rupanel, takpapp, lekter og en taktekking av takplater eller takstein. I dag brukes takplater og betongtakstein i stadig større utstrekning da de ofte er billigere, mer frostsikre og lettere å legge enn tegl.  Uansett hvilken type tak du skal legge er lektene en forutsetning for å kunne montere taktekkingen og samtidig danne en fuktsikker konstruksjon.

Før du starter

Sløyfer legges under bærelektene for å skape en luftspalte fra takfot til mønet. Dette sørger for at fukt ikke sperres inne mellom taktekket og undertaksbelegget, og gir også vann som trenger inn muligheten til å renne bort langs takets fallretning. Bærelektens funksjon i denne konstruksjonen er ene og alene å skape feste for takstein eller takplater, men kan i andre konstruksjoner også fungere som bærende hvis det ikke finnes et undertak. I disse konstruksjonen er det vanlig å montere et undertaksbelegg i form av en duk som monteres rett på takstolenes overkant, også kalt taksperren. I disse tilfellene monteres bærelekten rett på taksperrene uten sløyfer og da vanligvis i dimensjonen 48 x 73 mm. Taksperren fungerer på samme måte som sløyfene ellers gjør og luftspalten som skapes blir tilstrekkelig da duken «henger ned» mellom takstolenes overkant.

Trekantslekt på gavlen

En trekantlekt monteres vanligvis ved takets gavler. Trekantlektens funksjon er å hindre vannet som renner langs takpappen i å komme i kontakt med rupanel eller vindskier. Trekantslekten bidrar også til en bra oppbrett for takpappen, uten skarpe kanter som kan skade takpappen.

Husk takfotslekten

Den nederste lekten ved takfoten kalles takfotslekt og når det skal legges takstein må denne monteres på høykant, eller få en ekstra lekt på toppen av den første. Dette er for å kompensere for at den første taksteinen ikke hviler på toppen av en annen takstein. Det går selvfølgelig an å kjøpe en bjelke med riktig dimensjon for å kompensere for den første raden med takstein også. Hvis du skal montere takplater monteres takfotslekten på samme måte som de andre bærelektene da takplaten bare bygger noen millimeter på høyden.

Lær deg å lekte tak

I denne guiden kommer vi til å vise deg hvordan du monterer sløyfer og bærelekter for både takplater og takstein da utførelsen er nesten lik.

Vedlikehold

Lektene har normalt ikke noe behov for vedlikehold men en visuell inspeksjon med jevne mellomrom anbefales. Bruk en lommelykt og lys under taktekket ved takfoten for å kunne oppdage mikrobiell tilvekst. Hvis du har et taktekke som er lett å demontere kan du gjøre dette på noen utvalgte steder og inspisere lekten. Det er normalt at lekten blir mørkere med tiden men fargevariasjoner eller prikker kan være tegn på mikrobiell tilvekst.

Tenk bærekraftig

Det er ofte underlagspappen og lektene som har kortest levetid av delene på taket, men du kan forlenge den betydelig gjennom regelmessig vedlikehold. Steg ett er å sørge for at all takstein er hel og ligger riktig for å unngå så mye vann som mulig. Neste steg er å sørge for at det vannet som likevel kommer seg inn under taksteinen kan renne bort og tørke opp. Det kan fort skje at kvister og annet havner under taksteinen, så fjern dette regelmessig for å få lengre holdbarhet.

Lekting av tak | ByggmaxLekting av tak | Byggmax

Tips

Husk å beskytte deg mot fallulykker og bruk enten en sele eller ha et rekkverk ved takfoten.

I stedet for å montere dobbel takfotslekt kan lekten monteres på høykant for å kompensere høyden for den første taksteinen.

Det er mange spiker som skal spikres og det er lett å bli sliten i armen, så vurder å kjøpe, låne eller leie en spikerpistol. I tillegg til å spare kroppen kommer du til å spare mye tid.

Husk

Sørg for å beskytte sløyfer og bærelekter fra fukt og dekk til raskt med en presenning hvis det er fare for nedbør.

Takpapp bør ikke utsettes for sollys mer en to måneder og bør derfor tildekkes så raskt som mulig.

Bærelektene skal alltid skjøtes over en sløyfe slik at de får full støtte

For å skjule takfotslekten kan du montere ytterligere en takfotsplate på takfotslekten. Det gjøres når du er ferdig med å lekte, men før du begynner å legge takstein.

Hvis det ikke monteres ytterligere en takfotsplate for å skjule takfotslekten kan denne og endene på sløyfene males sorte for å bli mindre fremtredende.

Materiale

Din innkjøpsliste for å utføre prosjektet
Firkantspiker 75x2,8mm
Firkantspiker 75x2,8mm
75x2,8mm, VFZ, 250stk
Ikke på lager
99 95 NOK /stk
Pappspiker
Pappspiker
25x2,5, VFZ, 1000stk
Ikke på lager
199   NOK /stk
Byggpresenning 6.95x11.9
Ikke på lager
899   NOK /stk
23x48 Lekt
Ikke på lager
10 85 NOK /m
Fotplate
Fotplate
BTS 3-17, Stål 2m, Svart
Ikke på lager
249   NOK /stk
Firkantspiker 50x2,0mm
Firkantspiker 50x2,0mm
50x2,0mm, VFZ, 500stk
Ikke på lager
115   NOK /stk
Målebånd-max 5m
Ikke på lager
18 95 NOK /stk
Tømmerblyant Byggmax
Ikke på lager
12 95 NOK /stk
Fugemassepistol
Ikke på lager
49 95 NOK /stk
Kapp-/gjærsag Dewalt DW773
Ikke på lager
2899   NOK /stk
Platesaks høyre
Ikke på lager
149   NOK /stk
Hammer
Hammer
16oz, serva
Ikke på lager
47 95 NOK /stk
Stige Utskyvbar Ns 6,9M
Ikke på lager
2499   NOK /stk
Totalsum Inkl. moms
Fra NOK

Steg for steg

Følg vår steg-for-steg-guide som hjelper deg med å lykkes med å lekte taket.

Steg 1

Fest 23 x 48 mm sløyfer langs taksperrene og fest med en 75 x 2,8 mm firkantspiker med 30 cm. avstand.

Steg 2

Ved takets gavler fester du sløyfen 10 cm. fra trekantslekten for å forhindre skader i takpappen.

Steg 3

Med alle sløyfene på plass er det nå bærelektene som skal festes og disse består også av en 23 x 48 mm lekt. Den nederste lekten kalles for takfotslekt og festes ovenpå sløyfene, kant i kant med endene ved takfoten. Fest med 75 x 2,8 mm firkantspiker og la det være ca. 1 cm glippe mot trekantslekten for å unngå å skade takpappen.

Steg 4

Monter deretter den øverste bærelekten 2-3 cm. fra mønet slik at det blir plass til taksteinens festeklakk. Samme avstand brukes for takplater med mindre produsenten anbefaler noe annet.

Steg 5

Når den øverste og bærelekten og takfotslekten på plass skal du måle avstanden fra takfotslektens underkant til den øverste bærelektens overkant. Del dette målet med den maksimale avstanden produsenten angir for bærelekter på den takvinkelen du har. Rund av resultatet oppover til nærmeste hele tall for å få frem antall rader med takstein som skal legges. F.eks. hvis lengden er 6000 mm og maks avstand for din takstein er 370 mm blir det 6000 mm / 370 mm = 16,2 mm, som avrundes til 17 rader med takstein.

Steg 6

Avstanden mellom bærelektene fås da ved å dele avstanden mellom underkant av takfotslekten til overkant av øverste bærelekt med antall rader. I vårt eksempel blir dette 6000 mm / 17 rader = 353 mm avstand mellom bærelektene.

Steg 7

Hvis du skal legge platetak slipper du å beregne avstanden på bærelektene da dette angis av produsenten.

Steg 8

For å gjøre arbeidet enklere kan du lage en avstandskloss som er avstanden mellom bærelektene minus 48 mm (hvis bredden på lekten som brukes er 48 mm). Denne brukes da for å få ett eksakt sentrumsavstand.

Steg 9

Fest alle radene med bærelekter opp til mønet, bruk 75 x 2,8 mm firkantspiker. En spiker skal settes alle steder en bærelekter går over en sløyfe. Må du skjøte en bærelekt gjøres dette over sløyfen.

Steg 10

Hvis det skal legges takstein skal det festes ytterligere en 23 x 48 mm lekt ovenpå takfotslekten. Dette er fordi bunnen på den nederste taksteinen ikke hviler oppå en annen takstein og må derfor kompenseres for å komme opp i riktig høyde.

KIKA IN GRUPPEN HEMMAFIXARE PÅ FACEBOOK

Her deler vi våre gjør-det-selv prosjekter, hjelper hverandre om vi står fast og tipser hverandre om smarte hacks. Alle er velkommen enten du er nybegynner, proff eller bare drømmer om å fikse litt hjemme en eller annen gang.