Takdrenering

Et tak er en stor regnsamler og vannet må tas vare på i et takrennesystem for å beskytte huset mot skader. Dette gjøres ved at takrenner monteres ved takfoten og samler vannet og fører det til nedløpsrørene, som igjen skal kobles til et overvannssystem som fører bort vannet. Husk å arbeide trygt og bruk en god stige eller stillasje eller lei en skylift.

Før du starter

De forskjellige delene av et takrennesystem er utformet på samme måte uavhengig av merke, men noen små detaljer kan variere, så det anbefales å holde seg til ett merke. Byggmax har et komplett sortiment for å skape et fint og trygt takrennesystem.

For å få et godt resultat er det nødvendig å planlegge og måle nøye før du starter prosjektet. Tenk på hvordan vannet best kan bli flyttet langt bort fra huset på den beste måten. Ta hensyn til fallet på bakken hvis vannet renner ut rett etter nedløpsrøret, da må bakken skråne bort fra huset. Det kan være hensiktsmessig å lede vannet til en steinkiste eller grøft med dreneringsør nedgravd i bakken, se også guiden for å Drenere grunnen rundt huset.

Vedlikehold

Et takrennesystem krever ikke mye vedlikehold bortsett fra at du rengjør og skyller ut av takrennene og rengjør rensetrakten. Det finns også selvrensende rensetrakter. Hvis det er mange trær rundt huset, er dette ekstra viktig fordi det ellers er fare for at det renner over i regnvær og at vannet da havner på husveggen.

Tenk bærekraftig

Selvfølgelig vil du at takdreneringen skal holde og fungere lenge slik at huset ditt får den beskyttelsen det trenger, derfor er vedlikeholdet viktig. Sørg for å rense takrennene regelmessig slik at vannet ikke blir stående, både for å forhindre rust og for å unngå skader som følge av at vannet fryser. Takrenner, nedløpsrør og andre detaljer i blikk kan ha behov for å flekkmales hvis malingen har blitt skadet, på denne måte unngår du at rust begynner å ødelegge de.

Takdrenering | ByggmaxTakdrenering | Byggmax

Tips

Bruk alltid arbeidshansker, da kappede kanter av metallplater kan bli veldig skarpe. Bruk et papirark og brett dette rundt røret for å markere opp for et rett kutt når du skal kappe nedløpsrøret.

Husk

Et hus uten takdrenering får raskt skader på fasade og grunnmur. Derfor er det viktig å få takdreneringen på plass umiddelbart når taket er ferdig. Vær forsiktig når du kapper og skjøter slik at den er tett mellom alle delene. Ikke bruk maskiner til å kutte rør og takrenner, det kan være farlig og malingen kan brennes av. Baufil skal brukes for å kappe, og en metalfil for å ta bort de skarpe kantene. Overflaten etter kapping kan males med en metallmaling for å unngå rustangrep.

Materiale

Din innkjøpsliste for å utføre prosjektet
Endebunn
Endebunn
Uni, sort, 125mm
Ikke på lager
58 95 NOK /stk
Rennekrok
Rennekrok
Justerbar, sort, 125mm
Ikke på lager
58 95 NOK /stk
Renneskjøt
Renneskjøt
Sort 125
Ikke på lager
68 95 NOK /stk
Rensetrakt
Rensetrakt
Sort plast
Ikke på lager
149   NOK /stk
Blindnagletang
Blindnagletang
4 munnstykker; 2,4 mm, 3,2 mm, 4,0 mm, 4,8 mm
Ikke på lager
88 95 NOK /stk
Blindnagle
Blindnagle
25 stk., splint av stål, 3,2x10 mm
Ikke på lager
29 95 NOK /stk
Nedløpskum
Nedløpskum
Sort 125/75
Ikke på lager
139   NOK /stk
Nedløpsrør
Nedløpsrør
3m, sort, 75mm
Ikke på lager
379   NOK /stk
Bend
Bend
60/70 grader sort 75
Ikke på lager
129   NOK /stk
Rørklammer trevegg
Rørklammer trevegg
48/67 sort 75
Ikke på lager
84 95 NOK /stk
Kombikrok
Kombikrok
125/120 Sort Caracol
Ikke på lager
49 95 NOK /stk
Beslagskrue Rustfri A2
Ikke på lager
49 95 NOK /stk
Bygg/våtromssilikon
Ikke på lager
89 95 NOK /stk
Stige Utskyvbar Ns 5,7M
Ikke på lager
1799   NOK /stk
Fugemassepistol
Ikke på lager
49 95 NOK /stk
Vater
Vater
Hultafors, 180cm
Ikke på lager
599   NOK /stk
Platesaks høyre
Ikke på lager
149   NOK /stk
Flattang
Ikke på lager
84 95 NOK /stk
Filesett 3-pakn
Filesett 3-pakn
Flat, rund, halvrund
Ikke på lager
169   NOK /stk
Baufil
Baufil
Til universalverktøy
Ikke på lager
149   NOK /stk
Baufilblad
Baufilblad
Stanley
Ikke på lager
59 95 NOK /stk
Tommestokk 2 m
Ikke på lager
19   NOK /stk
Loddsnor
Loddsnor
Orange, 125m, 2077
Ikke på lager
64 95 NOK /stk
Drill i veske 18V BL
Drill i veske 18V BL
18 V, 2 stk. 1,5 Ah litium-ion-batterier inkl. veske
Ikke på lager
1695   NOK /stk
Totalsum Inkl. moms
Fra NOK

Steg for steg

Følg vår steg-for-steg-guide som hjelper deg med å lykkes med å montere takdrenering.

Steg 1

Finn ut hvordan takfotens konstruksjon ser ut. Det kan være et forkantbord som er loddrett eller et som er vinklet. Rennen kan også festes med en rennekrok på taket før takkledningen er på plass. Avhengig av design, velg riktig opphengskrok. Det finnes flere forskjellige modeller, festet i en 90 graders vinkel, justerbar i flere vinkler og faste som må bøyes i riktig vinkel.

 

Steg 2

Beregn arealet på taket. Inntil 50 m2 skal takrennen være 100 mm og nedløpsrøret 75 mm. Er taket mellom 50 m2 - 100 m2, skal takrennen være 125 mm og nedløpsrøret 87 mm. Tak større enn 100 m2 skal ha en takrenne på 150 - 190 mm og et nedløpsrør på 100 mm. Nedløpsrørene plasseres normalt i alle ytre hjørner.

Steg 3

Montering av takrennen skal gjøres med et fall på 2,5 - 5 mm per meter. Mål lengden på takfoten. Takrennen skal være 4 cm kortere enn takfoten, 2 cm på hver side. Hvis takbredden / takfoten er maksimalt 10 m, kan takrennen ha fall i en retning. Hvis takbredden er større enn 10 m, er det nødvendig med dobbelt fall der fallet begynner midt på takfoten.

Steg 4

For å montere krokene måler du ti cm inn på på takfoten for den første kroken. Monter den kroken som sitter høyest og den som sitter lavest først, og stram en line imellom. Beregn takets totale bredde og multipliser med fallet. Hvis taket er for eksempel 8 m, og du har valgt et fall på 3 mm per meter, vil det være 8 x 3 = 24 mm mellom høyeste og laveste krok. Monter de andre krokene ved hjelp av linen for å få et jevnt fall hele veien. Krokene skal sitte med ett mellomrom på c / c 600 mm. Den øverste kroken skal plasseres 25 mm under ferdig takbelegg for å beskytte mot snø og is som faller ned.

Steg 5

Kontroller at ingen kroker havner i en eventuell skjøt av to takrenner. Etter monteringen skal takrennens avrundede forkant være 5-6 mm lavere enn bakkanten for å forhindre at vann renner over mot veggen ved et stopp i takrennen. Hvis kroker skal bøyes, må fallet tas ut på kroken før du bøyer den. Tegn en grunnlinje og beregn fallet som er merket over grunnlinjen. Nummerer hver krok og skru den inn i taklekten eller undertaket. Bruk rustfri beslagskrue 5 x 40mm.

Steg 6

Sett inn takrenna med den avrundede kanten vendt utover og merk ut hvor nedløpsrøret skal kobles til. Normalt er nedløpsrøret plassert et stykke inn fra hjørnet på huset.

Steg 7

Ta ned takrennen igjen og sag to skrå kutt med baufil slik at åpningen blir ca 10 cm. Bøy kantene litt ned med en tang for å lede vannet mot åpningen. Ikke gjør åpningen for liten slik at det er fare for at det blir stopp pga. blader og nåler.

Steg 8

Monter nedløpskummen over åpningen ved å stikke den ene siden under den avrundede kanten og deretter brette flikene over takrennens bakkant.

Steg 9

Monter enden av takrenna og tett med en streng bygningssilikon. Skyv endebunnen inn i den avrundede delen av takrenna og snur den deretter ned på plass i takrenna. Forsikre deg om at den er på plass. Brett bort den overflødige fliken på bakkanten av takrenna. Tørk bort overflødig silikon.Steg 10

Montere takrennen. Ta frem den oppmålte bredden på takfoten og skjær til takrenna med en baufil, slik at den er fire cm kortere, 2 cm på hver side. Monter den andre endebunnen på takrenna. Sett takrennene i krokene og skjøt takrennene med en renneskjøt som er hektet fast i bakkant av takrenna og strammet på plass i forkant.


Steg 11

Montering av nedløpsrør og tilkobling til takrennene. Sett en rørvinkel på 70 ° mot takrennen og nedløpskummen. Sikt med en målestokk for å finne hvor røret havner på hjørnebordet, merk og gå ytterligere 150 mm ned for å montere det første rørklammeret der.

Steg 12

Juster føttene på rørklammeret slik at den er minst 40 mm fra veggen. Deretter må rørklammeret plasseres med en maksimal avstand på 2 meter. Bruk rustfrie beslagskruer som er 4,8 x 40 mm.

Steg 13

Finn ut hvor nedløpsrøret skal ende på bakken, eller om det skal kobles til et rør i bakken som er koblet til overvannssystemet. Mål fra toppmerket på hjørnebordet og ned for å få den totale lengden på nedrøret. Nedløpsrørene skjøtes ved å tre den ene inn i den andre med en brettet del. Plasser en 70 ° rørvinkel på toppen av nedrøret og fest den midlertidig i rørklammeret.

Steg 14

Mål deretter avstanden mellom rørbendene og legg til 120 mm for å få lengden på skjøtestykket mellom nedløpsrøret og takrennen. Skjær et nedløpsrør og behold den brettede delen på den siden som skal gå inn i rørbendet på nedløpsrøret.

Steg 15

Fest nedløpsrøret og koble til takrenna med rørbendet og det kappede nedløpsrøret. Den langsgående skjøten på nedløpsrøret må være vendt utover. På denne måten vil ikke eventuelle lekkasjer i fremtiden lekke mot veggen. Stram til skruen på rørklammeret så nedløpsrøret festes godt.

Steg 16

Monter et utkast hvis vannet skal slippes rett ut på bakken. Skal derimot vannet ledes inn i et overvannsystem, så monteres et skyverør på nedløpsrøret og en rensetrakt på røret som kommer opp fra bakken.

Steg 17

Alle rør og skjøtestykker kan popnagles eller skrus sammen med en selvborende skrue for en mer stabil konstruksjon.

KIKA IN GRUPPEN HEMMAFIXARE PÅ FACEBOOK

Her deler vi våre gjør-det-selv prosjekter, hjelper hverandre om vi står fast og tipser hverandre om smarte hacks. Alle er velkommen enten du er nybegynner, proff eller bare drømmer om å fikse litt hjemme en eller annen gang.