TERRASSEBEIS BUTINOX HARMONI 3L

ART.NR: 190924
Butinox Terrassebeis fremhever og bevarer treverkets naturlige struktur med et transparent klart eller innfarget utseende.
Vis mer
stk
stock
Lagerstatus Velg butikk
Velg butikk for å se lagerstatus
delivery-truck
Kjøp på nett
Taste inn postnummer for leverings- og lagerinformasjon.
close
Søk etter postnummer

TERRASSEBEIS BUTINOX HARMONI 3L

Butinox Terrassebeis fremhever og bevarer treverkets naturlige struktur med et transparent klart eller innfarget utseende. Butinox Terrassebeis er robust og fargebestandig med opptil 3 års holdbarhet. Butinox Terrassebeis har gode penetrerende og vannavvisende egenskaper og beskytter mot sprekkdannelser, lysnedbryting og fukt, samt svertesopp og grønske.

Produktdetaljer

• Base/farge: Harmoni
• Glans: Matt
• Overmalbar: 12 timer
• Anbefalt forbruk: 6-10 m²/l
• Påføringsmetode: Pensel, rulle
• Innvendig/utvendig: Utvendig

Brukerveiledning

Underlaget må være rent og tørt. På nytt og/ eller sugende underlag påføres 1 strøk. Påfør rikelig 2 -3 bord av gangen i hele lengden. Stryk av overskytende olje i lengderetningen med pensel eventuelt en lofri klut.

Terrassebordet etterstryker i sin hele lengde mens det er vått. Terrassbeisen skal trenge inn og ikke danne film på toppen. Påføres med pensel eller rull + pensel.
Vis mer
Merking
GHS07
Helsefare
GHS09
Miljøfare
Informasjon om farer
H317
Kan utløse en allergisk hudreaksjon
H412
Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Informasjon om beskyttelse
P102
Oppbevares utilgjengelig for barn.
P261
Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P273
Unngå utslipp til miljøet.
P280
Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P302
VED HUDKONTAKT:
P313
Søk legehjelp.
P333
Ved hudirritasjon eller utslett:
P352
Vask med mye såpe og vann.
Varemerke Butinox