TERRASSEBEIS BUTINOX HARMONI 3L

Dempet bruntone
ART.NR: 190924
Butinox Terrassebeis fremhever og bevarer treverkets naturlige struktur med et transparent klart eller innfarget utseende.
Vis mer
stk
Lager i butikk Velg butikk
Velg butikk for å se lagerstatus
Kjøp på nett
Taste inn postnummer for leverings- og lagerinformasjon.
Søk etter postnummer

TERRASSEBEIS BUTINOX HARMONI 3L

Butinox Terrassebeis fremhever og bevarer treverkets naturlige struktur med et transparent klart eller innfarget utseende. Butinox Terrassebeis er robust og fargebestandig med opptil 3 års holdbarhet. Butinox Terrassebeis har gode penetrerende og vannavvisende egenskaper og beskytter mot sprekkdannelser, lysnedbryting og fukt, samt svertesopp og grønske.

Produktdetaljer

• Base/farge: Harmoni
• Glans: Matt
• Overmalbar: 12 timer
• Anbefalt forbruk: 6-10 m²/l
• Påføringsmetode: Pensel, rulle
• Innvendig/utvendig: Utvendig

Brukerveiledning

Underlaget må være rent og tørt. På nytt og/ eller sugende underlag påføres 1 strøk. Påfør rikelig 2 -3 bord av gangen i hele lengden. Stryk av overskytende olje i lengderetningen med pensel eventuelt en lofri klut.

Terrassebordet etterstryker i sin hele lengde mens det er vått. Terrassbeisen skal trenge inn og ikke danne film på toppen. Påføres med pensel eller rull + pensel.
Vis mer
Merking
GHS07
Helsefare
GHS09
Miljøfare
Informasjon om farer
H317
Kan utløse en allergisk hudreaksjon
H412
Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Informasjon om beskyttelse
P102
Oppbevares utilgjengelig for barn.
P261
Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P273
Unngå utslipp til miljøet.
P280
Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P302
VED HUDKONTAKT:
P313
Søk legehjelp.
P333
Ved hudirritasjon eller utslett:
P352
Vask med mye såpe og vann.
Leverandørens artikkelnummer 7031157807825
Varemerke Butinox