Grunning/Primere Topflex Adda

ART.NR: 18258
Primer Topflex fra Adda er en elastisk fuktsperrende primer for grunning som øker flatens hefteegenskaper for oppsett av keramiske fliser som kakkel og klinkerflis.
Vis mer
stk
stock
Lagerstatus Velg butikk
Velg butikk for å se lagerstatus
delivery-truck
Kjøp på nett
Taste inn postnummer for leverings- og lagerinformasjon.
close
Søk etter postnummer

Grunning/Primere Topflex Adda

Primer Topflex fra Adda er en elastisk fuktsperrende primer for grunning som øker flatens hefteegenskaper for oppsett av keramiske fliser som kakkel og klinkerflis. Passer til underlag innendørs som gipsplater, fiberplater, sponplater, puss og gamle keramiske fliser, vinyl og lignende. Primeren er tilsatt farge for at det skal være lettere å se hvor den er påført.

- Grunning/ Primer for ute/ innebruk
- Skal brukes på alle underlag og mellom sjikt (men ikke oppå membran)
- Øker vedheft mellom sjiktene
- Kan brukes ved liming av flis på flis
- Systemgodkjent for våtrom (SINTEF)
- Øker styrken i underlaget
- Binder reststøvet fra underlaget

Kort tørketid

Underlaget skal være rent, tørt og fettfritt. Bland primeren med to deler vann for sugende underlag. Legg på primeren med pensel eller rulle. Når flaten kjennes tørr innen en time i +20°C, kan leggingen starte. Rengjør redskap umiddelbart i vann.

Tekniske data

Tørketid: 15-60 minutter i +20°C
Brukstemperatur: minst +5°C
Forbruk: 0,1 kg/kvm
Vis mer
Merking
GHS07
Helsefare
Informasjon om farer
H319
Gir alvorlig øyeirritasjon.
Informasjon om beskyttelse
P101
Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102
Oppbevares utilgjengelig for barn.
P103
Les etiketten før bruk.
P264
Vask... grundig etter bruk.
P280
Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
Varemerke Adda
Leverandørens artikkelnummer L44