Sponplatelim

300ml
Artikkelnummer: 18026
Vekt: 0.38
Velg butikk for å se lagerstatus
Sendes innen
2-5 hverdager
Fra
59 95 kr /stk
stk
Sponplatelim
Last ned mer informasjon
Merking
GHS02
Brannfarlig
GHS07
Helsefare
GHS09
Miljøfare
Informasjon om farer
H225
Meget brannfarlig væske og damp.
H315
Irriterar huden.
H336
Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H412
Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Raske fakta
Leverandørens artikkelnummer 18026