EN BÆREKRAFTSARTIKKEL

AV BYGGMAX

Vindtette huset | ByggmaxVindtette huset | Byggmax

Vindtette huset

Med relativt små midler kan du lave store forbedringer af energiforbruget i dit hus. Her kan du læse mere om, hvordan du vindtæt huset for at øge isoleringseffekten.

Bare ved å beskytte isolasjonen fra vinden kan du øke isolasjonseffekten i ditt hus med opp til 10 prosent. Da hindres vinden i å skape uønsket luftbevegelse i isolasjonen. Luft er en dårlig varmebærer og når den ikke kan bevege seg i isolasjonen kan heller ikke så mye varme overføres til den kaldere siden.

Hvis vinden hindres i å nå din isolasjon kommer huset ditt til å bli bedre isolert. Da blir det lettere å holde en jevnere temperatur inne og husets energiforbruk holdes nede – positivt for både din lommebok og miljøet. Med ganske små midler kan du gjøre store forbedringer på energiforbruket i ditt hus. Derfor er det en god ide å vindtette huset.

  • Forbedre energiforbruket
  • Øke isolasjonsstandarden
  • Holde en jevnere innetemperatur
  • Mindre trekk i huset – mindre trekk i lommeboken
Vindtette huset | ByggmaxVindtette huset | Byggmax
Vindtette huset | ByggmaxVindtette huset | Byggmax

Vindtette huset

Med relativt små midler kan du lave store forbedringer af energiforbruget i dit hus. Her kan du læse mere om, hvordan du vindtæt huset for at øge isoleringseffekten.

Bara genom att skydda isoleringen från vinden kan du öka isoleringseffekten på ditt hus med upp till 10 procent. Då tillåts inte vinden skapa oönskade luftrörelser i isoleringen. Luft är en dålig värmebärare och när den inte kan röra sig i isoleringen kan inte heller mycket värme föras över till den kallare sidan.

Hvis vinden hindres i å nå din isolasjon kommer huset ditt til å bli bedre isolert. Da blir det lettere å holde en jevnere temperatur inne og husets energiforbruk holdes nede – positivt for både din lommebok og miljøet. Med ganske små midler kan du gjøre store forbedringer på energiforbruket i ditt hus. Derfor er det en god ide å vindtette huset.

  • Forbedre energiforbruket
  • Øke isolasjonsstandarden
  • Holde en jevnere innetemperatur
  • Mindre trekk i huset – mindre trekk i lommeboken
Vindtette huset | ByggmaxVindtette huset | Byggmax

Vindtett husets loft

Mange småhus har et isolert loftsbjelkelag med et ventilert loftsrom over. Det rommet kan være veldig godt ventilert, noe som gjør at luften i enkelte tilfeller beveger seg veldig mye. Hvis det ikke er vindsperre over isolasjonen i huset ditt har du mye å vinne på å dekke oversiden av isolasjonen med vindpapp. Hvis du av en eller annen grunn ikke kan eller vil dekke all isolasjonen – prioriter områder nærmest ventilasjonsgitter og luftspalter der vinden kommer inn for å få best effekt.

I mange 1,5-etasjes hus finnes det rom utenfor kneveggene langs langsidene på huset, og disse pleier å være ventilert med uteluft. Kontroller at isolasjonen her har vindsperre, både på mellombjelkelaget og kneveggen inn mot rommet. Mellombjelkelaget her kan med stor fordel vindtettes med rupanel. Da får du et gulv her slik at du kan lagre ting der, og tilgjengeligheten til dette rommet blir betydelig bedre.

 

Vindtette vegger og krypkjeller

Å se over vindsperren i veggene er en ganske stor jobb fordi vindsperren her skal sitte bak fasaden. Bak kledningen finnes det en luftespalte som skapes av spikerlekten, og mellom luftespalten og isolasjonen skal en eller annen form for vindsperre sitte. Ofte bruker man vindpapp eller vindsperreduk, men samme funksjon kan oppnås med utegips, asfaltplater eller vestkystplate. For å kunne montere vindsperre på veggen må all kledning samt spikerlekter tas ned – en omfattende jobb som man som oftest gjør i forbindelse med etterisolering eller bytte av kledning.

På samme måte som loftet er ofte krypkjelleren godt ventilert. Det gjør at isolasjonens underside bør ha en eller annen form for vindsperre. Her kan du bruke stubbloftsplater, asfaltplater eller vindpapp som festes opp med lekter. Dette er metoder som fungerer like bra så lenge skjøtene er tette, og valget av metode styres mest av hva som blir enklest i det aktuelle tilfellet.

Vindtett husets loft

Mange småhus har et isolert loftsbjelkelag med et ventilert loftsrom over. Det rommet kan være veldig godt ventilert, noe som gjør at luften i enkelte tilfeller beveger seg veldig mye. Hvis det ikke er vindsperre over isolasjonen i huset ditt har du mye å vinne på å dekke oversiden av isolasjonen med vindpapp. Hvis du av en eller annen grunn ikke kan eller vil dekke all isolasjonen – prioriter områder nærmest ventilasjonsgitter og luftspalter der vinden kommer inn for å få best effekt.

I mange 1,5-etasjes hus finnes det rom utenfor kneveggene langs langsidene på huset, og disse pleier å være ventilert med uteluft. Kontroller at isolasjonen her har vindsperre, både på mellombjelkelaget og kneveggen inn mot rommet. Mellombjelkelaget her kan med stor fordel vindtettes med rupanel. Da får du et gulv her slik at du kan lagre ting der, og tilgjengeligheten til dette rommet blir betydelig bedre.

 

Vindtette vegger og krypkjeller

Å se over vindsperren i veggene er en ganske stor jobb fordi vindsperren her skal sitte bak fasaden. Bak kledningen finnes det en luftespalte som skapes av spikerlekten, og mellom luftespalten og isolasjonen skal en eller annen form for vindsperre sitte. Ofte bruker man vindpapp eller vindsperreduk, men samme funksjon kan oppnås med utegips, asfaltplater eller vestkystplate. For å kunne montere vindsperre på veggen må all kledning samt spikerlekter tas ned – en omfattende jobb som man som oftest gjør i forbindelse med etterisolering eller bytte av kledning.

På samme måte som loftet er ofte krypkjelleren godt ventilert. Det gjør at isolasjonens underside bør ha en eller annen form for vindsperre. Her kan du bruke stubbloftsplater, asfaltplater eller vindpapp som festes opp med lekter. Dette er metoder som fungerer like bra så lenge skjøtene er tette, og valget av metode styres mest av hva som blir enklest i det aktuelle tilfellet.

Husk dører og vinduer | ByggmaxHusk dører og vinduer | Byggmax

Husk dører og vinduer

Mye varme kan lekke ut gjennom dører og vinduer hvis de ikke er tette – både mellom vindusrammen og karmen – men også rundt karmen mot annen vindsperre. Mellom vindusrammen og dens karm skal det sitte gummilister som skal tette. Du kan enkelt kontrollere om de er tette: klem ett papir mot listen når du stenger. Hvis du lett kan dra ut papiret tetter ikke listen tilstrekkelig og bør sannsynligvis byttes ut. Vindpappen, vindsperreduken eller annen form for vindsperre skal ligge an tett mot karmen på dører og vinduer. Hvis ikke det er tilfelle er det ofte ganske lett å utbedre dette ved å løsne listene og komplettere vindsperren.

Hindre vind i ventilasjonen

Hvis du har mekanisk avtrekksventilasjon i form av vifter i f.eks. baderom som er montert med veggjennomføring anbefales det å også montere kaldrasspjeld. Dette sørger for at den kalde lufte hindres i å komme inn når viften er avslått. Kaldrasspjeld finnes i mange varianter – både som ventilasjonsgitter og i varianter som monteres direkte i ventilasjonskanalen.

Husk dører og vinduer | ByggmaxHusk dører og vinduer | Byggmax

Husk dører og vinduer

Mye varme kan lekke ut gjennom dører og vinduer hvis de ikke er tette – både mellom vindusrammen og karmen – men også rundt karmen mot annen vindsperre. Mellom vindusrammen og dens karm skal det sitte gummilister som skal tette. Du kan enkelt kontrollere om de er tette: klem ett papir mot listen når du stenger. Hvis du lett kan dra ut papiret tetter ikke listen tilstrekkelig og bør sannsynligvis byttes ut. Vindpappen, vindsperreduken eller annen form for vindsperre skal ligge an tett mot karmen på dører og vinduer. Hvis ikke det er tilfelle er det ofte ganske lett å utbedre dette ved å løsne listene og komplettere vindsperren.

Hindre vind i ventilasjonen

Hvis du har mekanisk avtrekksventilasjon i form av vifter i f.eks. baderom som er montert med veggjennomføring anbefales det å også montere kaldrasspjeld. Dette sørger for at den kalde lufte hindres i å komme inn når viften er avslått. Kaldrasspjeld finnes i mange varianter – både som ventilasjonsgitter og i varianter som monteres direkte i ventilasjonskanalen.

Andre tiltak for å vindtette

I tillegg til at vinden kan svekke isolasjonens funksjon dersom den gis fri tilgang, så kan vinden også virke kjølende på hele huset. En effektiv måte å motvirke dette på er å filtrere eller bremse vinden før den treffer huset. En veldig vanlig metode er å plante trær og busker som på en naturlig måte bremser vinden, men også et solid tregjerde kan ha samme effekt. Det er derfor ingen tilfeldighet at man kan se en bondegård være omkranset av trær og busker.

Hvor og hvordan skal du begynne?

Begynn med de delene som er lettest å utføre – ofte er det loftet og krypkjelleren. Også utsiden av kneveggene pleier å være litt tilgjengelige både for inspeksjon og tiltak. På samme måte er tetningslistene på dører og vinduer lette og både kontrollere og fikse. Når det gjelder veggene kan det bli snakk om en betydelig større jobb for å utbedre dette. Derfor er det bedre å planlegge dette i forbindelse med at man gjør andre utbedringer på fasaden. Derimot går det jo fint an å plante trær og busker for å øke beskyttelsen mot vind. Da får du også flere fine planter å glede deg over.

Plante trær og busker | ByggmaxPlante trær og busker | Byggmax

Andre tiltak for å vindtette

I tillegg til at vinden kan svekke isolasjonens funksjon dersom den gis fri tilgang, så kan vinden også virke kjølende på hele huset. En effektiv måte å motvirke dette på er å filtrere eller bremse vinden før den treffer huset. En veldig vanlig metode er å plante trær og busker som på en naturlig måte bremser vinden, men også et solid tregjerde kan ha samme effekt. Det er derfor ingen tilfeldighet at man kan se en bondegård være omkranset av trær og busker.

Hvor og hvordan skal du begynne?

Begynn med de delene som er lettest å utføre – ofte er det loftet og krypkjelleren. Også utsiden av kneveggene pleier å være litt tilgjengelige både for inspeksjon og tiltak. På samme måte er tetningslistene på dører og vinduer lette og både kontrollere og fikse. Når det gjelder veggene kan det bli snakk om en betydelig større jobb for å utbedre dette. Derfor er det bedre å planlegge dette i forbindelse med at man gjør andre utbedringer på fasaden. Derimot går det jo fint an å plante trær og busker for å øke beskyttelsen mot vind. Da får du også flere fine planter å glede deg over.

Plante trær og busker | ByggmaxPlante trær og busker | Byggmax