Interessenter

IntressenterIntressenter

Byggmax har kontakt med flere interessenter. Det er kunder, leverandører, ansatte, politikere, huseiere, naboer, aksjonærer, for å nevne noen. 


Nedenfor følger en beskrivelse av hvordan Byggmax kommuniserer med de viktigste interessentene:

  • Kunder: via reklame, nettsted, kundetjeneste, gjennom de ansatte i butikkene. Denne kommunikasjonen finner sted daglig.
  • Leverandører: via servicekontoret gjennom innkjøp. Denne kommunikasjonen finner sted daglig.
  • Ansatte: via intranettet, gjennom lederstrukturen i selskapet og gjennom opplæring. Denne kommunikasjonen finner sted daglig. Videre er det siden 2011 med jevne mellomrom blitt gjennomført medarbeiderundersøkelser.
  • Politikere: Byggmax’ kontakt med politiske organer og talspersoner er relativt liten. Selskapet er med i en europeisk samarbeidsorganisasjon, EDRA, som har en del kontakter på EU-nivå. EDRA har møter to til fire ganger i året som Byggmax deltar i.
  • Eiere: Byggmax avleverer økonomiske rapporter hvert kvartal. Dessuten møter selskapet investorer i forbindelse med kvartalsrapporter samt inviterer aksjonærer til den årlige generalforsamlingen.


Kjernespørsmålene til Byggmax’ interessenter er blitt definert som følger:

  • Kunder: Kvaliteten og prisen på produktene. Ansettelsesforhold og arbeidsvilkår hos Byggmax og hos leverandører. Byggmax’ innvirkning på miljøet.
  • Leverandører: Byggmax’ stabilitet som kunde og Byggmax’ økonomiske påvirkning.
  • Ansatte: Byggmax’ stabilitet og attraktivitet som arbeidsgiver. Ansettelsesforhold og arbeidsvilkår i Byggmax. Byggmax’ økonomiske påvirkning.
  • Politikere: Byggmax’ stabilitet som arbeidsgiver og vårt bidrag til samfunnet generelt. Ansettelsesforhold og arbeidsvilkår hos Byggmax og hos leverandører. Byggmax’ innvirkning på miljøet.
  • Eiere: Byggmax’ fremtidige utdeling av fortjeneste samt et bærekraftig selskap. Ansettelsesforhold og arbeidsvilkår hos Byggmax og hos leverandører. Byggmax’ innvirkning på miljøet.
Kontakta oss
Mattias Ankarberg
Konsernsjef Byggmax Group
+46 (0) 76 119 09 85