Vindus- og Dørmaling HVIT Midun Basic

ART.NR: 198040
Vindus- og Dørmaling er en løsemiddelbasert maling for maling av vinduer, dører og snekkerarbeider utendørs.
Vis mer
Volum:
stk
stock
Lagerstatus Velg butikk
Velg butikk for å se lagerstatus
delivery-truck
Kjøp på nett
Taste inn postnummer for leverings- og lagerinformasjon.
close
Søk etter postnummer

Vindus- og Dørmaling HVIT Midun Basic

Vindus- og Dørmaling er en løsemiddelbasert maling for maling av vinduer, dører og snekkerarbeider utendørs.

Malingen er hurtigtørkende og gir en halvblank, slitesterk overflate.

Smarte malertips


Forberedelser

Begynn alltid med å lese igjennom bruksanvisningen på malingsboksen, og husk på å være grundig helt fra starten. Godt verktøy og et godt forarbeid legger grunnlaget for et vellykket maleresultat.

Luft- og overflatetemperatur er også viktig for sluttresultatet. Unngå å male med Vindus- og Dørmaling hvis om temperaturen er lavere enn 8 grader.

Før maling

Kontroller at fuktinnholdet i treet er maks. 16 % før du begynner å male.

Reparer eventuelle sprekker og fyll åpne fuger med fugemasse beregnet for utendørs bruk. Kitt deretter med vinduskitt.

Trehvite flater, og spesielt endeved, skal først behandles med Midun Grunnolje. Også sugende flater, slik som skjøter, knutepunkter, kittfalser og andre utsatte deler bør oljes. Tørk deretter bort eventuell overskuddsolje med en tørr klut.

Grunne deretter med Midun Tregrunn Ute i løpet av 30 minutter.

Maling

Husk på at det ikke skal males i direkte sollys eller på solvarme flater. Mal heller ikke når det er fare for regn eller dugg i løpet av 1-2 timer etter at du er ferdig med å male.

Mal ferdig 2 strøk med Midun Vindus- og Dørmaling. Bruk en helsyntetisk pensel og mal slik at malingen går noen millimeter inn på glasset.

Et godt tips er å male bunnstykket og et stykke opp på sidestykkene en ekstra gang, ettersom disse delene slites aller mest av sol, vind og vann.

Etter malingen

Tørk av pensler og verktøy grundig før rengjøring med white-spirit. Lukk boksen etter bruk.

Ta hensyn til naturen vår

Ikke tøm ut maling i avløpet. Grunnen er at dette kompliserer renseprosessen i renseanlegget. Lever inn maling som er blitt til overs, tomme bokser og løsningsmiddel til miljøstasjonen/gjenvinningen i kommunen hvor du bor.

Lykke til med malejobben din!
Vis mer
Informasjon om beskyttelse
EUH066
Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
EUH208
Inneholder isocyanater. Kan gi en allergisk reaksjon.
P102
Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210
Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P261
Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P302
VED HUDKONTAKT:
P313
Søk legehjelp.
P333
Ved hudirritasjon eller utslett:
P352
Vask med mye såpe og vann.
P501
Innholdet/beholderen leveres til din lokale gjenvinningsstasjon.
Varemerke Midun Basic
Last ned mer informasjon